โครงการอบรมประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

โครงการอบรมประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

    เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2548  ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้จัดให้มีการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร  โดยมี อาจารย์บุญสิน จิตตะประพันธ์ และอาจารย์สมพร มีแสงแก้ว เป็นประธานในการจัดงานฝึกอบรมในครั้งนี้  ได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เชียงใหม่  จำนวน 3 ท่าน คือ รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  นายไพศาล กาญจนงค์  นางวราภรณ์ ฟูกุล การฝึกอบรมครั้งนี้ได้กล่าวถึงวิธีการจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ แต่ละหน่วยงาน

ประมวลภาพการอบรม

 
 
 
 
 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

8428

เขียน

30 Nov 2005 @ 09:49
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:12
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก