โครงการอบรมประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

โครงการอบรมประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

    เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2548  ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้จัดให้มีการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร  โดยมี อาจารย์บุญสิน จิตตะประพันธ์ และอาจารย์สมพร มีแสงแก้ว เป็นประธานในการจัดงานฝึกอบรมในครั้งนี้  ได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เชียงใหม่  จำนวน 3 ท่าน คือ รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  นายไพศาล กาญจนงค์  นางวราภรณ์ ฟูกุล การฝึกอบรมครั้งนี้ได้กล่าวถึงวิธีการจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ แต่ละหน่วยงาน

ประมวลภาพการอบรม

 
 
 
 
 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)