วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะได้รับมอบหมายให้ทำปฏิทินต่ออาจารย์ต้องการให้ทำใน M.Word โดยให้ทำในหน้ากระดาษ A 4 โดยให้กระดาษ 1 หน้า ทำเป็น 2 หน้าปฏิทิน แต่ในวันจันนี้หนูก็ทำปฏิทินโดยใช้โปรแกรมแทรกตารางสร้างตารางปฏิทินขึ้นก่อนโดยทำหน้าปกหน้าแรก 1 แผ่น และเว้นว่าง 1 แผ่น และหน้าต่อไป ก็เริ่มทำตารางเดือนมกราคมโดยพิมพ์ 1 เดือน เว้น 1 หน้าไว้เพื่อใส่รูปจากนั้นก็พิมพ์ต่อไปเรื่อย ๆ จนครบ 12 เดือน จากนั้นก็จัดรูปแบบและตัวอักษรใหม่ให้สวยงามแล้วค่อยใส่รูปภาพและในตอนบ่ายก็มีการแจ้งขอใช้ห้องประชุม ก็ไปเปิดห้องเปิดไฟ และเสียบสายไมโครโฟน  2 ตัวไว้และเช็คไมโครโฟนให้พร้อมก่อน และกลับมาทำปฏิทินต่อ จากนั้นเวลา 15.30 น.ก็ไปปิดห้องประชุมและกลับบ้าน