สตง. ดูงาน Balanced Scorecard

beyondKM
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
...ทำอย่างไรให้ผู้ใหญ่ของหน่วยงานเห็นภาพใหญ่ เห็นภาพรวมของสังคมไทย เพื่อความขัดแย้งต่างๆ (ภายใน) จะได้หายไปครับ ....คงต้องหันมา "จับเข่า" คุยกัน ...แต่อย่าเผลอ "ฟันศอก" นะครับ

 

     เมื่อวานนี้ (28 พ.ย.) ผมได้มีโอกาสติดตามคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR) ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไปดูงานด้าน HR ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง (ขอสงวนนาม)  ที่บริษัทแห่งนี้ได้มีการบริหารงานโดยใช้หลัก Balanced Scorecard (BSC) ที่เชื่อมโยง Vision/ Mission และ Strategy สู่ Results ที่ต้องการ 3 ด้านด้วยกัน คือ 1. CustomerValue (ลูกค้า)  2. People Value (พนักงาน)  และ  3. Shareholder  Value (ผู้ถือหุ้น)  เป็นหลักการบริหารงานที่มุ่งการสร้างสมดุลระหว่างมุมมองด้านต่างๆ อันได้แก่  1. Financial Perspective   2. Customer Perspective  3. Internal Process Perspective   4. Learning & Growth Perspective  และ  5. Business  Environment Perspective  (ซึ่งเป็นมุมมองที่เพิ่มเติมขึ้นมาจาก 4 มุมมองตามหลัก BSC ที่ใช้กันทั่วไป)

     การนำหลัก BSC มาใช้บริหารบริษัทแห่งนี้   ถือว่าได้ผลที่เป็นรูปธรรมดีมาก เพราะมีการแสดง KPI ไว้ในรูปแบบกราฟฟิค  เหมือนกับ Cockpit Chart ที่อยู่ในเครื่องบิน   ผู้บริหารสามารถติดตาม Perfornance ของบริษัทผ่านตัวชี้วัดเหล่านี้  มีการสร้างห้องบัญชาการ ลักษณะคล้ายกับ War Room ที่สามารถมองเห็นตัวชี้วัดทั้งหมดได้ สามารถเจาะลึก (drill down) ลงไปได้ถึง 3 ระดับ 

     ความสำเร็จของการ Implement ระบบการบริหารนี้อยู่ตรงที่ทางบริษัทสามารถบูรณาการเรื่องต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Strategy, Competency, OD, HRM และ HRD   แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นจุดเด่นก็คือ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ได้แสดงภาวะผู้นำออกมาอย่างชัดเจน คือ เริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ตนเองก่อนเป็นอันดับแรก  ทำตัวเป็นแบบอย่าง (Role Model) เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง 

     เรื่องแรงจูงใจ (Motivation) ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่าสำคัญมาก  ภาคธุรกิจอาจจะ Motivate ด้วยเรื่องยอดขาด เรื่องกำไร  เรื่องโบนัส   สำหรับภาคราชการคงต้อง Motivate กันด้วยเรื่องพันธกิจ, Commitment และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมเป็นหลัก...ทำอย่างไรให้ผู้ใหญ่ของหน่วยงานเห็นภาพใหญ่ เห็นภาพรวมของสังคมไทย เพื่อความขัดแย้งต่างๆ (ภายใน) จะได้หายไปครับ ....คงต้องหันมา "จับเข่า" คุยกัน ...แต่อย่าเผลอ "ฟันศอก" นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Beyond "KM"ความเห็น (5)

ไกรเดช ไกรสกุล
IP: xxx.47.247.130
เขียนเมื่อ 

-ความคิดเรื่อง  war  Room  มี KPI ที่แสดง  Perfomanceเหมือน Cockpit  ของเครื่องบิน ถือเป็นนวัตกรรมในวงการศึกษา (ธรรมดาในวงการธุรกิจ)

-ทำอย่างไร ? จะให้แนวคิดนี้ลงสู่การปฏิบัติในวงการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

- KPI  ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในห้องเรียนของครูควรมีอะไรบ้าง อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่าน

-BSC แบบครู  ของครู  เพื่อครู  หน้าตาเป็นอย่างไร? ใครรู้ช่วยด้วย....

สุภาวดี ถิระพานิช
IP: xxx.90.139.18
เขียนเมื่อ 

...ทำอย่างไรให้ผู้ใหญ่ของหน่วยงานเห็นภาพใหญ่ เห็นภาพรวมของสังคมไทย เพื่อความขัดแย้งต่างๆ (ภายใน) จะได้หายไปครับ ....คงต้องหันมา "จับเข่า" คุยกัน ...แต่อย่าเผลอ "ฟันศอก" นะครับ

.....ได้อ่านแล้วชอบมากค่ะ

พนักงานจ้าง
IP: xxx.113.105.208
เขียนเมื่อ 

ช่วยด้วย! ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนการคลัง ไม่ยอมจ่ายเงินค่าประกันสังคม ย้อนหลังให้ (ทั้งที่รู้อยู่แล้ว) ทั้งที่หนังสือจาก กรม อปท. ระบุไว้ว่าให้จ่ายแทนพนักงานจ้างทั้งหมด 10% แต่ก็ไม่จ่าย โดยหัวหน้าส่วนการคลังอ้างว่า ถ้าปลัดไม่สั่งการ ตัวเค้าเองไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆ ได้ทั้งสิ้น ส่วนตัวปลัดเองบอกว่า ยังไม่เห็นหนังสือเรื่องดังกล่าว คลังยังไม่นำเรื่องดังกล่าวมาพูดคุยกับตน  อย่างนี้หน่วยงานมีความผิดหรือเปล่า ใครที่รู้ช่วยตอบที ขอบคุณค่ะ

อิสรภาพทางใจ
IP: xxx.121.89.34
เขียนเมื่อ 

  ขอให้อาจารย์ โปรดช่วยขยายความเพิ่มเติม ด้าน

Business Environment Perspective ให้ด้วยครับ

ขอขอบคุณครับ

 

 

martin
IP: xxx.121.89.34
เขียนเมื่อ 

  การทำ BSC โดยมีตัวชี้วัด KPI ที่ประสบความสำเร็จนั้น น่าสนใจครับ แสดงว่า องค์กรนั้น ทุกระดับโดยรวม ได้พัฒนาตนเองโดยมีจิตสำนึกที่จะทำให้ส่วนรวมพัฒนาขึ้น

จิตสำนึก สามารถกำหนด KPI วัดได้ใหมครับ น่าสนใจครับ