ผมใช้บริการรถทัวร์พิษณุโลก-กรุงเทพฯ อยู่เป็นประจำ..เพราะต้องขึ้นๆ ล่องๆ พิษณุโลกกรุงเทพฯ เฉลี่ยปีละ ๒๐ ครั้ง...เนื่องจากพื้นฐานครอบครัว (ใหญ่) ของผมอยู่กรุงเทพฯ

   คือลูกของแม่ที่เหลือ ๗ คนเวลานี้...มีผมคนเดียวที่มาอยู่ต่างจังหวัด

   รถทัวร์ที่วิ่งระหว่างพิษณุโลก-กรุงเทพฯ มีทั้งหมด ๔ บริษัท คือ

  1. บขส. 
  2. พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์
  3. วินทัวร์
  4. เชิดชัยทัวร์

   ....ทัวร์แรกที่ผมใช้บริการตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ คือ พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์

   ....ทัวร์ต่อมาที่ผมใช้บริการคือ ถาวรฟาร์ม ซึ่งดำเนินการต่อมาระยะหนึ่ง...ก็เปลี่ยนสัมปทานเดินรถให้กับ เชิดชัยทัวร์

  ....ทัวร์ต่อมาที่ผมใช้บริการคือ วินทัวร์...พอใช้ไปได้ระยะหนึ่งจึงทราบว่า...อาจารย์ท่านหนึ่งใน มน. มีหุ้นอยู่ที่บริษัทนี้ด้วย เพราะพื้นเพเป็นคนสุโขทัย..เดี๋ยวนี้ท่านเกษียณไปแล้ว

 ...ทัวร์สุดท้ายที่ผมใช้บริการคือ บขส. หรือที่เขานิยมเรียกกันว่า รถ 99 นั่นแหละครับ

   แต่ละทัวร์ก็จะมีจุดเด่น จุดด้อยของตัวเอง..แต่ก็สามารถแข่งขันกันได้ โดยมีลูกค้าที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของตัวเอง...

   ส่วนผมใช้บริการทุกทัวร์เลย ขึ้นกับจังหวะและโอกาส ครับ

   เนื่องจากการเขียนบันทึกนี้เขาให้เขียนด้าน Positive เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ผมจึงเขียนด้านบวก..คือความประทับใจในบริการแต่ละทัวร์นะครับ

  1. ถ้าคุณมีธุระด่วน ต้องการถึงที่หมายเร็ว ก็ใช้บริการพิษณุโลกยานยนต์ เนื่องจากว่า ทัวร์นี้แจกข้าวกล่องบนรถ ดังนั้นจุดแวะระหว่างทาง (นครสวรรค์) เพียงเพื่อให้ผู้โดยสารเข้าห้องน้ำ และลงมายืดเส้นยืดสาย นอกจากนั้นทัวร์นี้ ก็มีเที่ยววิ่งมากกว่าทัวร์อื่นๆ..อีกอย่างหนึ่งคือทัวร์นี้มีที่ตั้งบริษัทอยู่ที่พิษณุโลก ดังนั้นเมื่อคุณขึ้นทัวร์นี้ คุณจะไม่หลงไปจังหวัดอื่น เป็นแน่แท้...ถึงที่หมายเร็วและแน่นอน (สิ่งที่บริษัทโฆษณา คือ มีการประกันอุบัติเหตุผู้โดยสารทุกคน ที่นั่งละ ๑ แสนบาท)
  2. ถ้าคุณต้องการทัวร์ ที่บริการเป็นมาตรฐาน คุณต้องใช้บริการ "วินทัวร์" เพราะว่า จุดแตกต่างระหว่าง รถป.๑ กับ ป.๒ ซึ่งมีค่าโดยสาร+ค่าบริการ ต่างกัน ๖๐ บาท (ป.๑ ๒๗๗ บาท ป.๒ ๒๑๖ บาท) คือ การเพิ่มบริการบนรถ ของป.๑ ได้แก่ อาหารว่าง (ขนมและน้ำ) + มีบริการเสริฟน้ำบนรถ + มีอาหารระหว่างเดินทาง + มีโอสต์ให้บริการ + มีห้องสุขาบนรถ..ของวินทัวร์ค่อนข้างมีมาตรฐานกว่าทัวร์อื่น...นอกจากนั้นเข้าใจว่าวินทัวร์ เป็นบริษัทแรก ที่โอสต์จะคอยสอบถามและจดว่า ผู้บริสารแต่ละคนจะลงที่ไหน...แล้วส่งต่อให้กับพนักงานขับรถ
  3. เชิดชัยทัวร์..เป็นบริษัททัวร์แรกที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกตั๋ว (ที่กรุงเทพฯ)  มีรูปแบบการดำเนินการที่แปลก คือให้พนักงานขับรถ หาลูกค้าระหว่างทางเอง...ดังนั้นทัวร์นี้จึงมีจุดจอดระหว่างทางมาก..สะดวกกับลูกค้าที่ขึ้นระหว่างทาง เป็นทัวร์ทางเลือก และเนื่องจาก เชิดชัยมีอู่ต่อโครงรถยนต์และเบาะนั่ง ดังนั้นรถของเขาจะนั่งสบาย
  4. บขส. จะมีจุดเด่นที่ ผ้าห่มบนรถสะอาด ผ่านการทำความสะอาดมาทุกครั้ง...และรถวิ่งไม่เร็วมาก..เนื่องจากระยะทางระหว่างกรุงเทพฯ กับพิษณุโลกประมาณ ๓๗๗ กิโลเมตร..ทัวร์อื่น ๆ จะใช้เวลาวิ่ง ๔ ๑/๒ ถึง ๕ ๑/๒ ชั่วโมง แต่ของบขส.จะนานกว่าครึ่งชั่วโมง..เนื่องจากบขส. (ป.๑) มีรถวิ่งบริการวันละ ๑ เที่ยว (กลางคืน) จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนอนหลับบนรถนานๆ

   ลูกค้าซึ่งอยู่ที่มน. (หนองอ้อ) สามารถขึ้นรถทัวร์หน้ามน.ได้ (มีจุดจอดรถ) โดยซื้อตั๋ว จองตั๋วได้หน้ามน.เลย กับ ทัวร์ ๓ ทัวร์ ยกเว้นพิษณุโลกยานยนต์ (ต้องขึ้นรถในเมืองพิษณุโลกเท่านั้น)

BeeMan

นกเพนกวิน penguin 

BeeMan

PenGuin