จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ ชีวิตความป็นอยู่เปลี่ยนไป
ทำให้ต้องเร่งรีบ ไม่ว่าท่านจะเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ คนทำงาน ไม่มีเวลารับประทานอาหารเช้า ซึ่งมีผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมาก หากคุณได้เครื่องดื่มที่ให้สารอารหารครบให้คุณค่าแก่ร่างกาย
เป็นเครื่องดื่มนิวทริชั่นแนลโปรตีน คุณจะรู้สึกสดชื่น ไม่ซึม ง่วง
และให้ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย