มีคนอยู่คู่หนึ่งๆชื่อ ก คนหนึ่งชื่อ ข  นาย ก ชอบด่าว่านาย ข อยุ่เป็นประจำและนาย ข ก็ได้ตอกตะปูเข้าฝาผนังโดยตอกตะปูจากการด่าของนาย ก แต่ละครั้งซึ่งจำนวนนั้นมีมากนัก แต่เมื่อนาย ก มาขอโทษนาย ข ก็ได้ถอดตะปู้ออก  เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้จะขอโทษแต่ความรู้สึก ความทรงจำก็ยังมีอยู่เหมือนกับตะปูที่ตอกฝาผนัง