สวัสดีครับ  เรียนเชิญทุกท่านที่ยากมีโรงเรียนเป็นของตนเองแต่ในชีวิตจริงไม่สามารถทำได้  แต่เราลองมาสร้างโรงเรียนเสมือนจริงโดยเลียนแบบการปลูกต้นไม้ซักต้นหนึ่ง สมมติว่าชื่อ"ต้นโรงเรียน" จะหาพันธ์ได้ที่ไหน จะเตรียมเมล์ดพันธ์อย่างไร เพาะปลูกต้นโรงเรียนอย่าง ดูแล ใส่ปุ๋ย แล้วอะไรต่อดีครับ...

ฝากต้นโรงเรียนให้กับทุกคนครับ