ในเดือนเมษายนนี้ก็จะถึงเทศกาลของคนไทยก็คือ เทศกาลสงกรานต์หรือว่าประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยและในภาคใต้แต่ละท้องที่มีการทำกิจกรรมของแต่ละจังหวัด เช่น สงขลาจะมีประเพณีวันว่าง นครศรีธรรมราชจะมีประเพณี แห่นางดานงานนี้มีความอลังการหนึ่งเดียวในเมืองไทย วันที่ 11-15 เมษายน และอีกในหลายๆจังหวัดที่มีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ และมีการเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน

     ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประเพณีสงกรานต์ของปักใต้ได้โดยติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวได้ และขอรับรองว่าประวัศาสตร์งานประเพณีสงกรานต์ของภาตใต้ไม่ได้น้อยหน้าคนภาคอื่นเลยครับ