ประสงค์ สุ่นศิริ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงผลการหารือคณะกรรมาธิการฯ วันนี้ (9 มี.ค.) ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งตามที่คณะอนุกรรมาธิการยกร่างฯ กรอบ 2 ว่าด้วยสถาบันการเมือง เสนอมาในลักษณะนายกรัฐมนตรีมาจาก ส.ส.เขต ไม่ใช่แบบบัญชีรายชื่อ เมื่อเข้าที่ประชุมใหญ่ กมธ.หลายคนอภิปราย ซึ่งมีอยู่รายหนึ่งที่เห็นว่าหากให้นายกรัฐมนตรีมาจาก ส.ส.เพียงอย่างเดียวจะเป็นการปิดกั้น เพราะหากเกิดวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน หรือการเมืองมาถึงทางตัน ก็จะไม่มีทางออก จึงควรเปิดช่องไว้ ซึ่งตนก็ต้องการฟังให้มากที่สุด เพื่อให้มีทางเลือกหลายๆ ทาง เพราะอาจจะแก้ปัญหาบางประการได้ แล้วค่อยมาดูว่าทางเลือกใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และประชาชน มีเหตุผลดีที่สุด

     ในการร่างครั้งนี้นายก จะมาจากไหนก็ตามแต่ขอให้เป็นคนดีมีความสามารถมีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถนำพาประเทศให้พ้นวิกฤตไปได้ ประชาชนจึงเป็นผู้ตัดสินอนาคตของประเทศ