ร้อนระอุเดือนมีนาคม

 ช่วงนี้อากาศที่ขอนแก่นสบายๆ โดยเฉพาะเช้าๆ

 แต่บรรยากาศใน GotoKnow บางครั้งดูช่างร้อนแรง

 สิ่งที่เขียน กับใจจริงอาจจะไม่ได้สื่อ อ่านแล้ว perception บวกกับอารมณ์ ทำให้ "เวทีสั่นคลอน และ ทำให้เสียเพื่อนได้"

 เข้มแข็งครับ

 "ลิขิตเพื่อสร้างสรรค์ หนีห่างการทำลาย สะกิดเพื่อเตือน เพื่อนเท่านั้นที่บอกความจริง หันหน้าหากัน สร้างสรรค์สังคม"

 "ลิขิต สาระ แลกเปลี่ยน Tacit จิตร่วมพัฒนา" ครับ

JJ2007