การประชุมเรื่อง

"แบบจำลองระบบและการเกษตรยั่งยืน" จัดในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สามารถ Download files ทั้งหมดได้ที่
http://www.agri.ubu.ac.th/group10/index.php?dirpath=./UBU2007&order=0

ขอบคุณครับ


อรรถชัย, เชียงใหม่

========================