ใครทำได้บ้างนะ


ใครทำได้บ้างอะ

ก...ไก่  -  ฮ....นกฮูก ที่น่าอ่าน
_____________________________________________________________________________

       -ก ที่ควรทำ ได้แก่ กอดพ่อแม่ ลูก สามี หรือภริยา วันละครั้ง
เพื่อแสดงความรัก ความห่วงใยกอดเพื่อนเพื่อแสดงความเห็นใจ หรือให้กำลังใจ
และก่อนนอน
อย่าลืมกราบพระ/สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเพื่อขอบคุณและขอพรสำหรับวันต่อไป
ก ที่ไม่ควรทำ คือ ก้าวร้าว ไม่ว่ากับใคร เพราะจะทำให้เป็นคนน่าเบื่อ
ไม่น่าอยู่ใกล้ ไม่มีใครอยากให้ไปไหนด้วย กลัวไปทะเลาะวิวาทกับเขา

      -ข ที่ควรทำ ได้แก่ ขอบคุณ จงกล่าวทุกครั้งที่มีคนทำอะไรให้ ขำขัน
คือ ให้เป็นคนมีอารมณ์ดี อารมณ์ขัน ข.ที่ไม่ควรทำ คือ ขุดคุ้ย
เอาเรื่องเก่ามาว่าไม่จบสิ้น หรือหาเรื่องมาประจานเขา

      -ค ที่ควรทำ ได้แก่ ครุ่นคิดและใคร่ครวญ คือ คิดก่อนทำอะไรทุกครั้ง
เพื่อมิให้ตัวเองและคนอื่นเสียใจภายหลัง ค ที่ไม่ควรทำ คือ คลั่งแค้น
อย่าเป็นคนโกรธไม่รู้หาย อาฆาตไม่รู้จบ ทำให้คนอยู่ใกล้ไม่มีความสุข

      -ง ที่ควรทำ ได้แก่ งดงาม ด้วยการทำตัวเราให้งดงามทั้งกาย
วาจาและใจเสมอ ง้องอน เมื่อเราทำผิด
หรือง้อเพื่อทำให้คนที่เรารักรู้สึกดีขึ้น และรู้จักเงียบ
ไม่โต้เถียงเสียบ้าง เพื่อให้เกิดความสงบสุข ง ที่ไม่ควรทำ คือ งก
อยากได้เกินควร และไม่รู้จักแบ่งปัน

      -จ ที่ควรทำ ได้แก่ รู้จักจดจำวันเกิด วันสำคัญของคนในครอบครัว
เพื่อนฝูง คนรัก และทำอะไรเป็นพิเศษให้บ้าง ข้อสำคัญต้อง จริงใจ
ไม่เสแสร้งหลอกลวง อันจะทำให้ต้องหวาดระแวงกันตลอดเวลา จ ที่ไม่ควรทำ คือ
จู้จี้จุกจิก พิถีพิถันเกินเหตุ ใครทำอะไรให้ก็ไม่พอใจสักที และไม่เจ้าชู้
ให้เกิดปัญหาในครอบครัว หรือที่ทำงาน

      -ฉ ที่ควรทำ ได้แก่ ทำตัวให้ฉลาดเฉลียว รู้ว่าอะไรควร ไม่ควร
รู้กาลเทศะ รู้จักพูด รู้จักทำสิ่งต่างๆ ฉ ที่ไม่ควรทำ คือ เฉยเมย
ไม่รู้ร้อนรู้หนาว กับความรู้สึกของคนอื่นหรือฉุนเฉียวให้คนหวาดผวา

      -ช ที่ควรทำ ได้แก่ ชมเชย ชื่นชม คือ รู้จักกล่าวคำชม
หรือแสดงความชื่นชมในความสำเร็จ หรือเรื่องดีๆของผู้อื่นบ้าง ช ที่ไม่ควรทำ
คือ ช่วงชิง คือ อย่าไปแย่งของรัก ของหวงของผู้อื่น หรือชุบมือเปิบ
ฉวยประโยชน์ของคนอื่นมาเป็นของเราโดยไม่ลงทุนลงแรง

      -ซ ที่ควรทำ ได้แก่ ซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น ซ ที่ไม่ควรทำ
คือ ซุบซิบนินทาหาเรื่องผู้อื่น หรือเซ้าซี้ จนน่ารำคาญ และอย่าทำท่าเซ็ง
จนคนอื่นไม่สนุกไปด้วย

      -ฒ ที่ควรทำ ได้แก่ การเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ ที่ทรงความรู้
และทำตัวให้น่าเชื่อถือ ฒ ที่ไม่ควรทำ คือ อย่าทำตัวเป็น เฒ่าทารก
ไม่รู้จักโต เฒ่าสารพัดพิษ ที่เจ้าเล่ห์ แสนกล และเฒ่าหัวงู
ที่เป็นอันตรายแก่เด็กสาว และกลายเป็นคนแก่ที่ไม่น่านับถือ

     -ด ที่ควรทำ ได้แก่ ดี คือ การทำความดี ทำสิ่งที่ถูกต้อง มีเหตุมีผล
ด ที่ไม่ควรทำ คือ ดุด่า อย่าไปดุด่าว่าใคร หรือใช้อารมณ์จนเกินเหตุ
และอย่าโดดร่ม หนีงานบ่อยเพราะเป็นการเอาเปรียบคนอื่น
และอย่าเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปี รุ่นโบราณคร่ำครึ
แต่จงเป็นรุ่นจูราสิคปาร์คที่คุยกับเด็กๆสมัยใหม่รู้เรื่อง

     -ต ที่ควรทำ ได้แก่ ตักเตือน เมื่อเห็นใครทำผิดหรือทำไม่ถูกต้อง
ด้วยความหวังดี ต ที่ไม่ควรทำ คือ ตลบตะแลง ใช้เล่ห์กล
หรือโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ

     -ถ ที่ควรทำ ได้แก่ ไถ่ถาม ห่วงใยทุกข์สุขของเพื่อนฝูง คนรู้จัก
และคนที่เรารัก ถ ที่ไม่ควรทำ คือ ถากถาง อันเป็นการพูดเหน็บ
หรือค่อนว่าให้คนอื่นเขาเจ็บใจ

     -ท ที่ควรทำ ได้แก่ ทะนุถนอม คือ การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ท
ที่ไม่ควรทำ คือ ทิฐิมานะ คือ การโอ้อวดถือดี ถือตัว ไม่ยอมแพ้
จะเอาชนะให้ได้

     -ธ ที่ควรทำ ได้แก่ ธรรมะ คือ มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ธ ที่ไม่ควรทำ คือ ธุระไม่ใช่ ด้วยการละเลย บอกปัด
ไม่สนใจจะช่วยเหลือใครทั้งสิ้น

     -น ที่ควรทำ ได้แก่ นอบน้อม เคารพคนที่ควรเคารพ มีน้ำใจ ให้กับทุกๆคน
ช่วยเท่าที่ช่วยได้น ที่ไม่ควรทำ คือ นอกลู่นอกทาง หรือนอกคอก
ด้วยการไม่ประพฤติตนตามที่ควรเป็น

     -บ ที่ควรทำ ได้แก่ บุญ คือ การประกอบคุณงามความดีทุกรูปแบบ บ
ที่ไม่ควรทำ คือ บัดสีบัดเถลิง
อันจะทำให้ตัวเราและผู้เกี่ยวข้องอับอายขายหน้า เป็นที่รังเกียจ

     -ป ที่ควรทำ ได้แก่ ปลอบโยน เห็นใครมีทุกข์ ก็ปลอบใจ /ให้คำปรึกษา
และเห็นอกเห็นใจเขา ป ที่ไม่ควรทำ คือ โป้ปดมดเท็จ เป็นการกล่าวโกหก
ครั้นต่อไปพูดอะไร คนเขาก็ไม่เชื่อ

     -ผ ที่ควรทำ ได้แก่ ผัวเดียวเมียเดียว
อันจะช่วยลดปัญหาครอบครัวและสังคม ทำให้เด็กๆอบอุ่น ผ ที่ไม่ควรทำ คือ
ผรุสวาท (ผะรุสะวาด) กล่าวคำหยาบ เป็นที่ระคายเคืองหูต่อผู้ที่ได้ยิน

     -ฝ ที่ควรทำ ได้แก่ ฝึกฝน คือ ทำอะไรด้วยความเพียร พยายามฝึก เช่น
ฝึกฝนทำอาหารให้คนที่เรารักกิน ฝ ที่ไม่ควรทำคือ ใฝ่ต่ำ ชอบทำอะไรในทางลบ
ก่อความเสียหายแก่ตัวเองและครอบครัว

     -พ ที่ควรทำ ได้แก่ พรหมวิหารสี่ คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา
และอุเบกขาต่อคนรอบข้างพ ที่ไม่ควรทำ คือ พนัน เพราะจะทำให้เสียเงิน
เสียเวลา และนำไปสู่ความเดือดร้อนเรื่องอื่นๆ

     -ฟ ที่ควรทำ ได้แก่ ฟังหูไว้หู ไม่เชื่อใครง่ายๆ
หรือไม่ฟังคำยุยงที่จะทำให้เกิดความแตกแยกฟ ที่ไม่ควรทำ คือ ฟุ่มเฟือย
ฟุ้งเฟ้อ เพราะจะทำให้เสียทรัพย์โดยใช่เหตุ และไม่จำเป็น

     -ภ ที่ควรทำ ได้แก่ ภาคภูมิ คือ ทำตัวให้สง่า ผึ่งผาย ไม่ซอมซ่อ
ทำให้คนที่รักภูมิใจในตัวเราภ ที่ไม่ควรทำ คือ ภาระกล่าวคือ
ทำตัวไม่รู้จักโต ไม่รู้จักคิด เป็นที่หนักใจแก่คนอื่นตลอดเวลา

     - ม ที่ควรทำ ได้แก่ มัธยัสถ์ คือ รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด
และเท่าที่จำเป็น ทำให้ไม่เดือดร้อน ม ที่ไม่ควรทำ คือ โมหะ
นั่นคือทำตัวมืดมน มัวเมาด้วยความหลงผิดต่างๆนานา

      -ย ที่ควรทำ ได้แก่ ยกย่อง ให้เกียรติทุกคน ไม่ดูหมิ่น
ดูแคลนไม่ว่ากับพ่อแม่ พี่น้องหรือเพื่อนฝูงย ที่ไม่ควรทำ คือ เย้ยหยัน
/เยาะเย้ย ทำให้เขาเจ็บใจ เสียใจและผูกใจเจ็บ หรือยุยงให้แตกแยก

      -ร ที่ควรทำ ได้แก่ รัก ตัวเองและรักผู้อื่นให้เป็น และมี ระเบียบ
ในการปฏิบัติตนและการทำงาน ร ที่ไม่ควรทำ คือ รังควาน
ด้วยการรบกวนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน รำคาญทั้งกายและใจ หรือ แรด อันหมายถึง
ดัดจริต จนคนเขาระอา และหมั่นไส้ไปทั่ว

      -ล ที่ควรทำ ได้แก่ ละมุนละม่อม หรือ ละมุนละไมคือ
ทำอะไรด้วยความอ่อนโยน นิ่มนวลต่อกันล ที่ไม่ควรทำ คือ ลวนลาม ล่วงเกิน
แทะโลมผู้อื่นด้วยวาจาหรือการกระทำ จนเป็นที่ดูถูก

      -ว ที่ควรทำ ได้แก่ วันทา คือ การไหว้ และแสดงอาการเคารพต่อบุคคล
สถานที่ที่ควรเคารพ ว ที่ไม่ควรทำ คือ วู่วาม ไม่รู้จักเก็บอารมณ์
และทำให้เกิดเรื่องเกิดราวได้ง่าย

      -ศ ที่ควรทำ ได้แก่ ศักดิ์ศรี คือ ทำตนให้มีเกียรติ และมี ศีล
ทำให้เราน่าคบ และน่าเคารพนับถือศ ที่ไม่ควรทำ คือ ศัตรู อย่าก่อศัตรู
หรือเป็นศัตรูกับผู้อื่น จะทำให้ชีวิตเราไม่สงบสุข และกลุ้มใจ

      -ส ที่ควรทำ ได้แก่ สติ คือทำอะไรให้มีสติอยู่ตลอดเวลา และเสียสละ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสบ้างส ที่ไม่ควรทำ คือ ส่อเสียด และ เสแสร้ง
เพราะจะทำให้คนโกรธ และไม่อยากคบ เพราะไม่จริงใจ

      -ห ที่ควรทำ ได้แก่ หอมแก้ม คนที่เรารักบ้างเป็นครั้งคราว
อันจะทำให้ชีวิตรักสุข สดชื่นห ที่ไม่ควรทำ คือ หงุดหงิด อารมณ์เสียอยู่เสมอ
ทำให้คนอยู่ใกล้หมดความสุข

      -อ ที่ควรทำ ได้แก่ อโหสิและให้อภัย แก่คนรอบข้าง และรู้จัก
เอาใจเขามาใส่ใจเราอ ที่ไม่ควรทำ คือ เอาใจยาก หรือเอาใจออกห่าง
ล้วนทำให้เกิดปัญหาทั้งสิ้น

      -ฮ ที่ควรทำ ได้แก่ แฮปปี้ (Happy) คือ ทำตัวให้สบาย
มีความสุขตลอดเวลา อย่าเป็นคนเจ้าทุกข์ ฮ ที่ไม่ควรทำ คือ โฮกฮาก
ทำเสียงกระแทกเวลาพูด ทำให้เสียบุคลิกภาพ
หมายเลขบันทึก: 82871เขียนเมื่อ 9 มีนาคม 2007 16:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 17:42 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ขอบคุณครับ สำหรับบทความดีๆ ในการเชื่อมโยง โลกนี้กลมเนอะครับ แล้วแต่ว่าใครจะมองจากมุมไหนก็มองได้ เลือกใส่แว่นที่ดี ก็มองเห็นในสิ่งดีๆ แล้วเชื่อมโยงให้เข้ากัน อย่างบทความที่คุณนำเสนอครับ

ขอบคุณมากครับ

ทุกสิ่งล้วนสัมพันธ์กันครับ

  • ขอบคุณเม้งมากค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชม
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท