เรื่องเล่าอิสรชน : การลดหย่อนภาษี ตามประกาศกระทรวงการคลัง จุดแข็งหรือจุดอ่อนของงานภาคสังคม

แรก ๆ ก่อนที่จะเข้ามาริเริ่มและก่อตั้งสมาคมฯอย่างเป็นทางการเราเองก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการรับรองจากกระทรวงการคลังซักเท่าไร เพราะ เห็นว่า หากคนตั้งใจจะทำบุญแล้วเขาคงไม่คิดอะไรมากมาย แต่เมื่อเจอคำถามและการแจ้งความจำนงเพื่อจะบริจาคหลาย ๆ ครั้งเข้า เลยเริ่มกลับมาพิจารณาเงื่อนไขและรูปแบบการทำงานเพื่อสังคมมากขึ้น พร้อมกับการตั้งคำถามขึ้นมาลอย ๆ ว่า ตกลงการประกาศรับรองของกระทรวงการคลัง เรื่ององค์กรสาธารณกุศล นั้น มัน เป็นผลดี หรือผลเสีย ต่อองค์กร หรือหน่วยงานเล็ก ๆ ที่ทำงานด้านสังคมกันแน่ ??

การลดหย่อนภาษี ตามประกาศกระทรวงการคลัง จุดแข็งหรือจุดอ่อนของงานภาคสังคม  

     สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ทำงานภาคสังคมมาระยะเวลาหนึ่ง ระดมทุนจากเงินบริจาค จากทุกภาคส่วนของสังคมมาระยะเวลาหนึ่ง มากบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่จะมีใครเห็นว่าเราทำงานตรงกับสิ่งที่เขาอยากจะช่วยมากนอยเพียงใด แต่คำถามหนึ่งที่เรามักจะโดนถามอยู่เนือง ๆ คือ ใบเสร็จของสมาคมฯนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?? 

     คำตอบที่เราให้ไปอย่างตรงไปตรงมาทุกครั้งคือ ยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ อันเนื่องมาจากเรายังไม่ได้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง ?? หลายคนก็จะเกิดคำถามและงงกับรูปแบบของ องค์กรสาธารณประโยชน์ และ องค์กรสาธารณกุศล  ว่าแตกต่างกันอย่างไร เราเองก็ต้องอธิบายให้ แต่ละคนได้รับทราบคร่าว ๆ ว่า 

     องค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นการประกาศรับรองโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมสวัสดิการแห่งชาติ พ.ศ.. 2546 ที่รับรองหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ว่าเป็นองค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคมในสังคมไทยให้แก่กลุ่มคนต่าง ๆ  

     องค์กรสาธารณกุศล ที่ประกาศโดยกระทรวงการคลังนั้น จะเป็นองค์กรเอกชน ที่เป็นนิติบุคคลมีการส่งรายงานทางการเงินต่อเนื่อง 3 ปี ว่ามีรายจ่ายเพื่องานสาธารณกุศลเกินกว่า  70 % จึงจะได้รับการรับรองให้ รายรับจากการรับบริจาคจากบุคคล นิติบุคคลนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะเงินบริจาค 

     เมื่อเราอธิบายรายละเอียดไปให้ได้รับทราบ ผลตอบรับที่กลับมาส่วนใหญ่ คือ เราจะไม่ได้รับการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานภาคสังคมที่เราทำอยู่ เพียงเพราะว่า ใบเสร็จของเรายังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะเงินบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณกุศล ?? 

     คำถามที่ตามมา คือ แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ องค์กรที่ทำงานแล้ว ไม่ได้รับรองจากกระทรวงการคลัง ซึ่งอาจจะมีหลายหน่วยงานก็คงประสบปัญหาคล้าย ๆ กัน ที่ผู้คนส่วนหนึ่งที่ ตั้งใจจะบริจาคเงินเพื่อนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานแก่หน่วยงาน ก็จะไม่บริจาค หรือ ถ้าจะบริจาค ก็จะบริจาคน้อยกว่าที่เขาตั้งใจไว้เดิม เว้นเสียแต่ว่า ผู้บริจาครายนั้น ไม่สนใจเรื่องการนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ก็จะเป็นอีกเรื่องนึง

     แรก ๆ ก่อนที่จะเข้ามาริเริ่มและก่อตั้งสมาคมฯอย่างเป็นทางการเราเองก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการรับรองจากกระทรวงการคลังซักเท่าไร เพราะ เห็นว่า หากคนตั้งใจจะทำบุญแล้วเขาคงไม่คิดอะไรมากมาย แต่เมื่อเจอคำถามและการแจ้งความจำนงเพื่อจะบริจาคหลาย ๆ ครั้งเข้า เลยเริ่มกลับมาพิจารณาเงื่อนไขและรูปแบบการทำงานเพื่อสังคมมากขึ้น พร้อมกับการตั้งคำถามขึ้นมาลอย ๆ ว่า ตกลงการประกาศรับรองของกระทรวงการคลัง เรื่ององค์กรสาธารณกุศล นั้น มัน เป็นผลดี หรือผลเสีย ต่อองค์กร หรือหน่วยงานเล็ก ๆ ที่ทำงานด้านสังคมกันแน่ ??

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชนความเห็น (0)