ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน

นิตา
  ดัชนีที่ 9.2-50  

คณะสหเวชศาสตร์มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคอยกำกับดูแล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550 คณะสหเวชศาสตร์ (คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-นิตา

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่9-2-50

หมายเลขบันทึก: 82797, เขียน: 09 Mar 2007 @ 10:49 () , แก้ไข, 25 May 2012 @ 09:27 (),  | , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)