ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน

  ติดต่อ

  ดัชนีที่ 9.2-50  

คณะสหเวชศาสตร์มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคอยกำกับดูแล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550 คณะสหเวชศาสตร์ (คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-นิตา

หมายเลขบันทึก: 82797, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-25 09:27:11+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ดัชนีที่9-2-50

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)