ประเด็นอุบัติใหม่

         เย็นวันที่ 7 มี.ค.50  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมกำหนด "ประเด็นอุบัติใหม่" (Emerging Issues) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีในการรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต

         เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของบ้านเมือง   เป็นการช่วยกันมองภาพใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมของเรา   และเตรียมตัวเผชิญ  แก้ไข  หรือใช้เป็นโอกาส   รายละเอียดน่าจะอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทย์ www.most.go.th   โดยที่การประชุมนี้ รมต. ศ. ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ ทำหน้าที่ประธานเอง   และทำหน้าที่ประธานได้อย่างยอดเยี่ยม

ผมได้เสนอความเห็นไว้ 2 ประเด็น
1. การมองประเด็นอุบัติใหม่  น่าจะมองด้วย 2 มุมมองไปพร้อม ๆ กันคือ  มุมมองเชิงปัญหาที่ต้องเตรียมเผชิญหรือแก้ไขกับมุมมองเชิงโอกาส  ที่จะนำมาปรับให้เป็นประโยชน์
2. ประเด็นเชิงสังคม   ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกนำไปใช้ด้านเพิ่มการบริโภค   ไม่ส่งเสริมการสร้าง & สร้างสรรค์หรือการผลิต   โดยที่ระบบการจัดการระดับประเทศในรูปแบบปัจจุบันเอื้อประโยชน์การใช้เทคโนโลยีแนวแรก   ไม่เอื้อหรือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแนวหลัง

         หลังกลับมาบ้านตอนดึก (สำหรับผม) ผมนึกประเด็นสำคัญประการที่ 3 ได้   และคิดว่าคงไม่มีใครเอ่ยในที่ประชุมหลังจากผมออกจากที่ประชุมตอนทุ่มครึ่ง   จึงนำมาเสนอไว้
3. ประเด็นจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่ในสังคม   ที่มีแนวโน้มเป็นปัจเจกมากขึ้น   เห็นแก่ตัวมากขึ้น   วัตถุนิยมมากขึ้น  บริโภคมากขึ้น  เป็น "ประเด็นอุบัติใหม่" ที่สำคัญ และมีโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยี web 2.0 แก้ปัญหาดังกล่าว   โดยการส่งเสริมและเปิดช่องทางให้ "เยาวชนคนทำดี" แก่สังคม  ชุมชนหรือบ้านเมือง  ได้มีโอกาสสื่อสารความคิด  ความเชื่อและวิธีการทำประโยชน์แก่สังคม   เป้าหมายคือการสร้างจิตวิญญาณใหม่ (new consciousness) แก่สังคม   ที่เป็นสังคมแห่งความดีงาม  การอยู่ร่วมกัน  และความพอเพียง

วิจารณ์  พานิช
 8 มี.ค.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี#goodnews#ข่าวดี

หมายเลขบันทึก: 82803, เขียน: 09 Mar 2007 @ 11:19 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 16:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)