ขอเชิญชวนให้ช่วยกันไปแก้ไขเพิ่มเติมสารานุกรมวิกิพีเดีย   ในหัวข้อ ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม

วิจารณ์  พานิช
 7 มี.ค.50