การแบ่งปันความรู้หรือน้ำใจในทุกๆสิ่งถือให้ว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงามน่าสรรเสริญและยกย่องยิ่งนักถ้าทุกหน่วยงานหรือองค์กรมีผู้ที่ไม่หวงวิชาคอยช่วยเหลือผุ้อื่นที่ไม่รู้ให้ได้รู้และนำความรู้มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันแหละกันก็จะทำให้องค์กรนั้นๆน่าอยู่และถ้าจะเพิ่มรอยยิ้มด้วยก็จะดีมากๆเพราะรอยยิ้มในที่ทำงานถือว่าจะทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกไม่ตึงเครียดหรือถ้าใครที่ยังยิ้มไก่งและไม่เคยยิ้มลองท่องกลอนบทนี้ดูนะคะ

           ทำไม่ยาก         ดอกหนา        ถ้าจะยิ้ม

           เพียงทำใจ        ให้อิ่ม             ก็ยิ้มได้

           หวังแต่คอย       รอยยิ้ม           ให้อิ่มใจ

           คอยยี้มใคร        ก็ไม่อิ่ม           เหมือนยิ้มเอง