การเรียนรู้จากกรณีการเคลื่อนไหวของการถอดปลั๊ก ITVมีข้อคิดดังนี้ 1.ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการนำเสนอข้อมูลข่ารสารที่เป็นจริง ในเชิงลึกและกรณีศึกษาจากทีมข่าว ITVอย่างแท้จริง2.เขาเสนอข่าวให้ประชาชนพิจารณาตัดสินจากหน้าจอทีวี โดยทีมข่าวจะไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง แต่นำเสอข่าวทั้ง 2 ด้านอย่างสร้างสรร3.ทีมงานเจาะรหัส ของนักข่าว ITV นำเสนอข่าวในเชิงลึกและติดตามข่าวได้อย่างน่าสนใจ จนเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยเฉพาะในเชิงนโยบายอย่างเหมาะสม ที่นักข่าวเชิงลึกลักษณะนี้สถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆไม่ทำกัน4.สกายทีวีเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สะท้อนปัญหาสังคมได้เอย่างเด่นชัด กรณี บุกรุก ทำลาย ป่า และกรณียาเสพติด การเกาะติดสถานการณ์ภาคใต้ที่ต้องเอาชีวิตไปเลี่ยง เป็นการเสนอข้อเท็จจริงที่ประชาชนชอบ 5.เวลาประชาชนตกทุกข์ได้ยาก ITV จะแสดงถึงน้ำใจการไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างแท้จริง 6.ภาพของผู้นำประเทศและผู้เข้าไปดูแลการดำเนินงานในITVไม่ได้เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญญาสัมปทาน เรื่องการจ่ายผลตอบแทนกับรัฐ ซึ่งเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนของทีมข่าว ITV ที่ไม่ทำให้ประชาชนกระจ่างว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับหนี้สินที่จ่ายไม่ได้ถึง แสนล้านบาท (ยังมีเงื่อนงำอะไร มันจึงได้มากมายขนาดนั้น น่าจะเปิดเผยข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับรู้อย่างตรงไปตรงมา )7.ทีมผู้สื่อข่าว ได้สร้างมิติใหม่ให้กับสังคมไทยเข้าใจเรื่องของสื่อสาธารณะที่ต้องเป็นไปเพื่อสังคม ปลอดการถูกครอบด้วยอำนาจและทุนอย่างแท้จริง และใน 2วันที่ผ่านมา ITV ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8.ขอให้คงความเป็นทีวีเสรีให้ชัดเจนเป็นอิสระเช่นนี้ต่อไปแม้ว่าจะดำเนินการโดยรัฐบาล นักข่าวและทีมจะต้องปฏิบัติเช่นเดิม ปลอดจากการแทรกแซง และเป็นเครื่องของกลุ่มทุนหรือรัฐบาลหรือนักการเมืองน้ำเน่า 9.พลังประชาชนเข้าร่วมให้กำลังใจนักข่าว นักจัดรายการ ดารา ฯลฯ ถือเป็นการทำงานแนวร่วมที่มีพลังขับเคลื่อนทางสังคมอย่างยิ่ง ขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานแนวร่วมเช่นนี้ต่อไปอย่าได้ทอดทิ้ง 10. ทำอย่างไรถึงจะให้ ITV กลับออกมาเป็นหน่วยงานอิสระอย่างแท้จริงไม่ขึ้นกับรัฐบาลเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต เราคงต้องถกกันเพื่อสร้างสื่อเสรีของประชาชนให้เกิดเป็นจริงในสังคมไทย ต่อไปอย่าได้หยุดยั้ง เราไม่ได้เข้าข้างไอทีวี เราเพียงเก็บบทสะท้อนจากประชาชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ฟัง