เอกสารของ สคส.

เอกสารของ สคส.

         แฟกซ์ของ มรภ. แห่งหนึ่งขอเอกสารของ สคส. จำนวน 100 ชุด   ทำให้ผมเขียนบันทึกนี้

         เหตุที่ มรภ. แห่งนี้ขอเอกสารจาก สคส. ก็เพราะต้องการเอาไปเป็นเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการที่มีเรื่อง KM อยู่ด้วย

เอกสารที่ขอมาได้แก่
     - นานาเรื่องราว KM ประเทศไทย (ต้นทุนเฉพาะค่าพิมพ์เล่มละ 200 บาท)
     - รายงานประจำปี KM ประเทศไทย (สคส.)  (ต้นทุนเฉพาะค่าพิมพ์เล่มละ 50 บาท)
     - การจัดการความรู้ : กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ฯ  ราคาจำหน่ายเล่มละ 100 บาท
     - การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ   จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ   ยังไม่ทราบราคาจำหน่าย   คาดว่าอยู่ระหว่าง 200 - 300 บาท

         จะเห็นว่า สคส. ไม่อยู่ในฐานะที่จะ "ให้ความอนุเคราะห์" เอกสารสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ KM แก่หน่วยงานที่ต้องการจัดการประชุมเกี่ยวกับ KM ได้  

          เราได้แนะนำให้ มรภ. แห่งนั้นเข้ามา download รายงานประจำปี KM ประเทศไทย (สคส.) 2548 จากเว็บไซต์ของ สคส. แล้วไปทำรูปเล่มเอาเอง

วิจารณ์  พานิช
 28 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 
หนังสือ "การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ" ราคาเล่มละ ๒๒๐ บาทครับ   มีจำหน่ายทั่วไป   ซื้อที่งานมหกรรมจัดการความรู้ หรือที่ สคส. ในราคาลดเหลือ ๒๐๐ บาท
นคร
IP: xxx.246.163.5
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ผมไม่ได้ลงทะเบียนมหกรรมฯ แต่อยากไปร่วม เพราะผมอยากได้คำปรึกษาทำ Thesis เกี่ยวกับ KM เพราะผมจะลงมือทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับกลุ่มเกษตรกร อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเกษตรยั่งยืนครับ