ครูเฉลิม สอนวิชาสังคมศึกษามาหลายปี มีลูกเล่นที่แพรวพราวทุกรูปแบบ จนหัวหน้าหมวดวิชาและผู้บริหารโรงเรียนตามไม่ทัน ครูเฉลิมได้รับสมญานามว่าเป็นจอมเบี้ยวประจำโรงเรียน เพราะแกค่อนข้างจะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง อาศัยที่เป็นครูเก่าแก่ ไม่ค่อยมีใคร่กล้ายุ่งเกี่ยว แกเลยเอาตัวรอดไปวันวัน
       วันหนึ่ง ครูในหมวดวิชาสังคมศึกษาคนหนึ่งเกิดป่วยกะทันหัน โทรศัพท์มาขอลาป่วย 3 วัน หัวหน้าหมวดวิชาเลยต้อง
จัดครูในหมวดสอนแทน ครูเฉลิมซึ่งมีชั่วโมงสอนปกติน้อยกว่าเพื่อน เลยถูกจัดให้สอนแทนห้อง ม.3/1 วันละ 1 ชั่วโมง ทั้ง 3 วัน
    
ชั่วโมงแรก ที่ครูเฉลิมเข้าสอนแทน ได้ถามนักเรียนประโยคแรกว่า   
     “
นักเรียนรู้ไหมว่า ชั่วโมงนี้ครูจะสอนอะไร
นักเรียนตอบพร้อมกันทั้งชั้นว่า
     
ไม่ทราบครับ ครูเฉลิมเลยพูดว่า
    
อะไรกัน ครูจะสอนอะไรก็ยังไม่รู้ แสดงว่าพวกเธอไม่มีการเตรียมพร้อม ฉะนั้นวันนี้ครูไม่สอน
     
ชั่วโมงที่สอง ครูเฉลิมเข้าสอนแทนห้องเดิม ก็ยังคงถามนักเรียนในประโยคเดิมอีก นักเรียนรู้ทันจึงตอบพร้อมกันว่า
     
ทราบครับ ครูเฉลิมจึงพูดต่อว่า
    
ถ้าเธอทราบก็ดีแล้ว ครูจึงไม่ต้องสอน
    
ชั่วโมงที่สาม ครูเฉลิมก็เข้ามาถามประโยคเดิมอีก นักเรียนได้นัดแนะกันไว้ก่อนแล้ว นักเรียนคนหนึ่งตอบว่า
     
ไม่ทราบครับ นักเรียนอีกคนหนึ่งตอบว่า
    
ทราบครับ” ครูเฉลิมจึงพูดว่า
    
ดีแล้วที่มีคนที่รู้และคนที่ไม่รู้ ฉะนั้นขอให้คนที่รู้สอนคนที่ไม่รู้