รัฐธรรมนูญฉบับถาวร

สาว แสงนภา
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
สมาคมองค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง (สxส)จัดอบรมวิทยากรโครงการถักทอเครือข่ายพลังชุมชนเพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยใช้สโลแกนว่า "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ"สาวเป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  การเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญนี้มีเป้าประสงค์ คือ
1.รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของชาวบ้านทุกชนชั้นในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 
2.สร้างการเรียนรู้ร่วมกันอย่างละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการร่าง นำเสนอ ประชาพิจารณ์ และลงประชามติ ในการจัดทำรัฐธรรมนูญ
3.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
คุณสมบัติที่สำคัญของวิทยากร
1.  มีจิตใจเปิดกว้าง เสียสละเพื่อส่วนรวม
2.  เป็นคนใฝ่รู้ ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา ไม่ปิดกั้นตนเอง
3.  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4.  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5.  ถ่ายทอดข้อมูลได้ดี เข้าใจง่าย
6.  มีใจรักงานพัฒนา เสียสละ อดทน
7.  มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ จริงใจ รับผิดชอบ
8.  มีความสามารถประสานงานได้ดี
9.  มีสติ ควบคุมอารมย์ได้ดี ใจเย็น
10.กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมได้ คิดอย่างรอบด้าน
เขียนไปเขียนมากลายเป็นคุณสมบัติการเป็นวิทยากรเสียแล้ว เอาเป็นว่าถ้าอยากมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญแล้วละก็ มีข้อคิดเห็นอะไร ข้อเสนอแนะอะไร ก็เสนอแนะเข้ามาก็แล้วกัน อย่าเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว  แต่ขอให้คิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของวิถีชีวิต ทำอย่างไรให้เป็นเรื่องของเรา และเป็นประชาธิปไตยที่กินได้นะคะ
                                                                    สาวเองคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคม

คำสำคัญ (Tags)#social chumphon

หมายเลขบันทึก: 81952, เขียน: 05 Mar 2007 @ 07:05 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)