สวัสดีครับ ทุกๆท่านหลังจากที่ผมห่างหายจาก blog ไปประมาณ 2  สัปดาห์ ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็เนื่องจาก ผมเดินทางไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาครับ จริงๆแล้วไปทำงานเพียง 1 สัปดาห์ แต่ก็ต้องเตรียมการล่วงหน้ากันพอ ซึ่งก็วุ่นๆกันพอสมควร ...ครับ..

การไปทำงานที่กัมพูชาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของผมครับ ครั้งแรกนั้นไปตั้งแต่เริ่มปรับที่ก่อสร้างโรงงาน เมื่อตอนปลายปี 2548 ..จนกระทั่งครั้งนี้ก็ห่างกันประมาณ 1 ปี ..มาเริ่มตามผมไปทำงานกันเลยนะครับ ซึ่งก็ต้องเรียนไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับว่าจะพยายามแลกเปลี่ยนเท่าที่ผมได้สัมผัส และเรียนรู้กับสิ่งที่ผมได้รู้ได้เจอในระยะเวลาสั้นๆ นะครับ ส่วนท่านใดที่มีรายละเอียดปลีกย่อยก็รบกวนช่วยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับ

การไปในครั้งนี้ผมและทีมงานไปกันทั้งหมด 4 คน มี เชาว์ เป็นหัวหน้าทีม , ปิ๋ง ,ปุ๊ก,และผม ครับ ที่ต้องบอกชื่อทีมงานก็เพื่อง่ายต่อการสื่อ และการเล่าครับ ครั้งนี้ทีมเรามีหน้าที่ไปจัดงาน Commitment for Start up” ก็ด้วยที่ว่า บริษัทมีกำหนดที่จะเริ่มเดินเครื่องจักร ในเดือนมิถุนายน ปีนี้ ในส่วนของการเตรียมบุคคลากร ก็ต้องสร้างความพร้อมให้กับพนักงาน ทั้งเรื่องของ ความรู้  ทักษะ ความสามารถในเรื่องของงานในหน้าที่ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร , การปรับทัศนคติของบุคคลากร เป็นต้น ฉะนั้นงานในครั้งนี้ เราเน้นที่เรื่องการ สร้างความตื่นตัว และการตรวจเช็คความพร้อมของพนักงาน ในแต่ละหน้าที่งาน ก่อนการเริ่มเดินเครื่องจักร ...

ก่อนการเดินทาง ทีมเราก็มีการเตรียมตัวกันบ้าง แต่ด้วยที่ว่าทีมเราแต่ละคนมีภารกิจ กันค่อนข้างมาก เราจึงใช้การ ประชุม ผ่านทาง MSN กัน ซะส่วนใหญ่   โดยที่เราจะนัดเวลา Online ให้ตรงกัน แล้วก็สื่อสารกันผ่านช่องทาง MSN แล้วก็แบ่งหน้าที่กันไปเตรียมงาน ในส่วนของผมเอง ได้รับมอบหมายจากทีมงาน ให้ทำ VTR เพื่อสื่อ ให้พนักงานเข้าใจความเป็นมาของการก่อตั้งโรงงาน และ สื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนัก ความมุ่งมั่น และความศรัทธาต่อองค์กร โดย ทีมงานได้กำหนดให้เป็น VTR ชุดสั้นๆประมาณ 5 นาที

ผมเริ่มเตรียมการทำ VTR โดยการติดต่อกับทีมงานที่กัมพูชา ขอรายละเอียดและข้อมูล พร้อมทั้งสถานะ ในปัจจุบัน   และขณะเดียวกันผมเองก็ต้องมานั่งตีโจทย์ เพื่อเขียน Story board จัดทำ Script  และส่งให้ทีมงาน พิจารณา  ก็แก้ไขกันแล้ว แก้ไขกันอีกนั่นแหละครับ ..เฮ้อ..พึ่งเข้าใจท่านมุ้ย..ถึงแม้จะเป็น VTR สั้นเพียง 5 นาที แต่ผมใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ เป็น สัปดาห์ แต่สุดท้ายเมื่อได้ theme ที่ชัดเจน แต่ผมก็ยังไม่สามรถ ทำเป็น VTR ได้เพราะข้อมูล ที่ทางกัมพูชาส่งมาให้เป็นเพียงภาพถ่าย ซึ่งใช้ได้เพียงบางส่วน และไม่สามารภใช้ในการสื่อสารให้ครอบคลุม ได้ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ...ทีมเราจึงแก้ปัญหากันว่าให้เตรียมอุปกรณ์ แล้วไปถ่ายทำเพิ่มเติมที่ กัมพูชา ..ซึ่งนี่แหละคือความยากอีกข้อหนึ่งของผมที่จะต้องทำงานแข่งกับเวลาอย่างมากเพราะว่าตามแผนเมื่อไปถึงกัมพูชาแล้วผมต้องมีงานที่ต้องทำอีกมากมาย เมื่อต้องมาทำ VTR อีกก็เหมือนกับว่าแผนงานอื่นๆก็ต้องปรับด้วยเช่นกัน ...แต่ก็ต้องทำเช่นนั้น...

หลังจากที่แต่ละคนได้ใช้เวลาในการเตรียมการตามที่ได้รับมอบหมายจากทีม แล้ว ก็ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ซึ่ง เป็นเวลาที่ทีมเราเดินทางครับ..ซึ่งต้องยอมรับว่าการเดินทางในครั้งนี้ทีมเราต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา ..ปัญหาอะไรบ้างก็ติดตามตอนต่อไปนะครับ....