ปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูง  ด้วยเหตุที่ดินแดนแห่งนี้เป็นเมืองเก่าและเป็นเมืองท่าสำคัญ  ดังนั้นดินแดนแห่งนี้จะเป็นที่พบปะกันของผู้คนหลายเชื้อชาติ  และเชื้อชาติที่สำคัญที่มาลงหลักปักฐานทำมาหากินในพื้นที่อย่างยาวนานคือคนเชื้อสาย จีน และเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็มาพร้อมกันกับคนเชื้อสายจีน วันต่อไปผมจะนำประวัติเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมานำเสนอครับ

ขณะนี้จังหวัดปัตตานีกำลังจัดงานจัดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และการแสดงประกอบแสง เสียง และสื่อผสม อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา   ต้อนรับ ปีสุขใจคนตานี Happiness  Pattani 2007” ขึ้น  โดยจะมีพิธีแห่พระลุยน้ำลุยไฟ ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2550  ณ บริเวณแม่น้ำปัตตานี และศาลเจ้าเล่งจูเกียง อ.เมือง จ.ปัตตานี         

   

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก 
(1)    งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2550    ศาลเจ้าเล่งจูเกียง
(2)    งานแสดงประกอบแสง เสียง และสื่อผสม วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2550  ณ เชิงสะพานเดชานุชิต
(3)    การแสดงและการจำหน่ายอาหาร 3 วัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2550    ลานศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมาก อาทิ
    -    การแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2550  ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง 
    -    การประกวดลิเกฮูลู วันที่ 1 – 4 มีนาคม 2550    ลานศิลปวัฒนธรรม  
    -    การจำหน่ายสินค้า OTOP  3 จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2550    ศาลเจ้าเล่งจูเกียง 

ใครอยู่แถวนี้อย่าลืมมาเที่ยวงานนะครับ  (ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัย  เพราะกำลังตำรวจทหารคุ้มกันหนาแน่นครับ)