บันทึกไว้สอนตน

1 . ปรัชญา ( Philosophy ) คือ  ทรรศนะ  หมายถึง  การเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งความแท้จริง ( Reality ) ซึ่งผุดขึ้นในใจโดยฉับพลันทันที

 

2 . การเห็นแจ้งตน ( See  The  Self ) เป็นเป้าหมายสูงสุดของปรัชญาอินเดีย

 

3 . การเห็นแจ้งตนนั้นจะทำให้เกิดการหลุดพ้นจากปวงทุกข์และเสวยความสุขอันไพศาล

 

4 . การเฝ้ามองผู้คนในสังคมปัจจุบันนี้ทำให้เกิดมุมคิดว่าสังคมเดี๋ยวนี้เป็นสังคมธนานุภาพ

 

5 . ทิศทางการศึกษาในประเทศที่เรียกว่ากำลังพัฒนามักจะมีระบบการศึกษาที่เอาหลักวิชาเป็นตัวตั้งโดยไม่เอาหลักแห่งความเป็นจริงของชีวิตเป็นตัวตั้ง

 

6 . พุทธศาสนาสอนมากที่สุดคือการกระทำทุกอย่างมาจากหนึ่งสมองและสองมือของเราเองเราต้องการเป็นอะไรเราต้องกระทำในทางนั้นอยากเป็นครูต้องเรียนทางครู

 

7 . ขณะนี้คุณพอใจในการเคารพตนเองและใช้ชีวิตที่คุ้มค่ามีประโยชน์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วหรือยัง

 

8 . การมีชีวิตอยู่คือการทำจิตใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานอิ่มเอิบเหมือนต้นไม้กำลังเจริญงอกงามร่าเริงแจ่มใสและอาจหาญ

 

9 . เมื่อเราทำดีที่สุดแล้วผลมันต้องดีและไม่จำเป็นต้องเหนื่อยกับความสมหวังอีกต่อไป

 ด้วยความปรารถนาดี  จาก... umi