เนื่องจากท่านผู้บริหารเดิมได้หมดวาระแล้ว

ท่าน รศ.รังสรรค์  ได้รับตำแหน่งรักษาการ ผอ. พร้อมกับ

ท่านอาจารย์ปราโมทย์  รักษาการ รอง ผอ.

ก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง นี่คือภาพบางส่วน........

รักษาการ ผอ.และ รักษาการรอง ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

ส่วนหนึ่งของการประชุม.....ก็ได้กล่าวถึง เรื่องเครื่องมือวัด

ความซื่อสัตย์ที่ อ.พิชชา พูดถึงก่อนหน้านี้แล้วด้วยค่ะ

55555 555 5555

(ทีมงานบางส่วนค่ะ)

คิดว่าต่อจากนี้ก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกพักใหญ่

รวมไปถึงการเก็บงานที่ยังค้างอยู่ในปีที่ผ่านๆมา

ชีวิตต้องพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ เสมอนะคะ