เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบแต่กลับมีการออกมาคัดค้านของนักศึกษาที่ไม่อยากให้มีการออกนอกระบบเพราะจะทำให้ค่าเทอมแพงขึ้นและอีกอย่างเป็นการทำให้นักศึกษาเป็นหนี้ในการกู้ยืมเงินอีกด้วยซึ่งในกรณีของ ใหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้มีการออกมาคุยกันในเรื่องนี้ และมีความเห็นจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่า “ผมเชื่อว่าถ้ามหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ ผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะไปอย่างเร็วมาก” รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมสถาบันการศึกษาในภาคใต้ โดยใช้สถานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์