วันนี้กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง นัดคุยเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มคนทำงานว่าแต่ละคนทำงานชิ้นนี้สำเร็จได้อย่างไร โดยมีคุณอภินันท์ ปานเจี้ยงซึ่งดูในภาพรวมเรื่องนี้ของ ม.อ.เป็นคุณอำนวยวง  มีผู้เข้าร่วมคุย 7 คน มีดิฉั้นได้รับเชิญมาทางโทรศัพท์หวานๆ..."มาหน่อยซิคะมาช่วยฟังนันเป็นคุณอำนวยว่าใช้ได้มั๊ย....."  มิได้นัดหมายเป็นทางการนัก....เป็นการชวนกันมากินกาแฟมากกว่า ดิฉั้นเองมิได้เก่งกาจอะไรปานนั้น..แต่ด้วยทนเสียงหวานๆ ไม่ไหว...ได้ค่ะที่ไหนจ๊ะ...เดี๋ยวจะตามไปค่ะ
      มี 4 คณะที่มาเล่า...วิธีการทำของแต่ละคณะ เห็นถึงวิธีการทำงานของแต่ละคณะในงานเรื่องเดียวกัน บางคณะรู้สึกลำบากในการทำ...บางคณะสบายมาก...บางคณะเป็นความเครียด....บางคณะมองเป็นกระดาษทำการที่(ทำโดยไม่มีวิญญานของการเห็นความสำคัญของความเสี่ยงในงานจริงๆ) 
      วันนี้เราฟังกัน....มองเห็นว่าปัจจัยสำคัญของการทำให้สำเร็จได้แบบมีวิญาณคือ 
     การเอาจริงเอาจังของผู้นำ  มาตรการที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยในการผลักดันเรื่องนี้ให้เข้าไปถึงใจทุกงาน และวิธีบริหารผู้บริหารที่มีงานยุ่งมากๆของแต่ละคน คุยกันไปคุยกันมามีความเห็นว่าควรนัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนี้กันสักครั้ง เพื่อเล่าเรื่องความสำเร็จในการทำงานเรื่องนี้ เพื่อหาขั้นตอนงานที่เหมาะสม เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้ร่วมกัน โดยตั้งเป้าหมายว่าให้ใช้ ชั่วโมงการทำงานน้อยที่สุด