ความเห็น 182068

ชวนมาฟังเรื่องบริหารความเสี่ยงในงาน

เขียนเมื่อ 
  • การจัดการความรู้...เริ่มต้นที่ใจ  ถือเป็นศาสตร์อันสำคัญยิ่งของแต่ละบุคคล
  • แต่ในระดับองค์กร  การให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ของผู้นำถือเป็นศาสตร์อันสำคัญอย่างยิ่ง...
  • บางครั้งคนในองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้  แต่ถ้าระบบไม่สนับสนุน ไม่มีโครงสร้างการขับเคลื่อนในองค์กรก็ยากยิ่ง
  • สุดท้ายจึงกลายเป็นเรื่องปัจเจกฯ  และไม่สามารถเข้าสู่ระบบองค์กรได้อยู่ดี