ความเห็น 179476

ชวนมาฟังเรื่องบริหารความเสี่ยงในงาน

เขียนเมื่อ 

เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการระบบข้อมูลเพื่อใช้ในงาน QA   กพร. ควบคุมภายใน ฯลฯ

จึงได้ใช้วิธีการ list รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานตนเองว่ามีอะไรที่ต้องรายงานบ้าง และได้ให้น้องรวบรวมเป็นเดือน ๆ และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะให้รายงานเดือนไหน  จะเอารายงานตามแผน รายงานตาม QA รายงาน กพร.  ควบคุมภายใน  ม้นก็จะช่วยการทำงานของเราได้  ถ้ามีการปรับข้อมูล ก็จะง่ายขึ้น

 สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถ้าเป็นนโยบายจากส่วนกลางที่ต้องมีการรายงาน อย่างไรมหาวิทยาลัยก็ต้องรายงาน และคณะก็ต้องรายงานมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน

สิ่งที่อยากเห็นคือส่วนกลาง ร่วมกันพิจารณาว่า รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องใช้  จะมีลักษณะใด  ข้อมูลใดใช้ร่วมกันได้ โดยไม่ต้องขอซ้ำ หรือสามารถ link กันได้

ปัจจุบันทาง มอ. ได้จัดทำระบบ MIS ค่อนข้างจะสมบูรณ์  น่าช่วยในการจัดระบบได้ดีขึ้น

มองว่าถ้าเราจัดระบบการทำงานให้ดี ยอมทำงานหนักในช่วงแรก เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ พร้อมที่จะเรียนรู้  ต่อไปเราจะทำงานได้อย่างมีความสุข

เชื่อเช่นนั้นค่ะ