ประทับใจการสัมภาษณ์ คุณลุงจันทร์ที ประทุมภา  อายุ 69 ปี เกษตรกรตัวอย่าง บ้านโนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ผู้ดำเนินชีวิตตามแนวชีวิตแบบพอเพียง (จากวารสารสร้างสุข ของ สสส.) "ไม่ได้ร่ำรวย แต่มีพออยู่พอกิน แค่ไม่มีหนี้ มันก็พอใจ เพราะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ    อบายมุข ได้ใช้เวลาทำงาน ทำมาหากินเต็มที่"     

"การใช้ชีวิตแบบนี้ได้สร้างทุอย่างขึ้นมา เหมือนกับเราปลูกต้นไม้ที่คงไม่ได้กินผล เห็นดอกในวันนี้พรุ่งนี้ แต่เราได้ร่มเงา ได้เก็บผลกินไปเรื่อย ๆ สิ่งที่สร้างขึ้นเหมือนบำนาญชีวิตที่จะให้ประโยชน์ในผลสุดท้าย" 

   ฝากจ้า...คนที่ไม่รู้จักพอจะไม่มีวันพบกับความสุขใน  ชีวิต