Contact

แรงบันดาลใจ

  ผู้หญิงคนเดียวที่รักเราอย่างแท้จริง  
ข้าพเจ้าค้นพบว่า "แม่ เป็นคำที่ไพเราะที่สุดที่มนุษย์รู้จักและเป็นคำแรกที่เราเอื้อนเอ่ย ตั้งแต่ยังไม่เคยมีใครสอนและยังไม่รู้ประสา  แม่ เป็นผู้หญิงคนเดียวที่รักเราอย่างแท้จริงไม่เสื่อมคลาย ไม่ว่าเราจะดีหรือร้าย จะสุขหรือทุกข์ หญิงคนนี่มีใจอยู่เคียงข้างเราเสมอ ในยามที่เราท้อแท้หรือเศร้า ก็หญิงคนนี้เองคอยเป็นกำลังใจ ช่วยเหลือเราทุกอย่าง ในยามที่มีความสำเร็จและมีความก้าวหน้า ก็เป็นคนนี้แหละที่ยินดีมีความสุขกับเราอย่างแท้จริง" ทุกวันนี้ มีโอกาสดีก็จะพาแม่ไปทานข้าวด้วยกัน ไปเที่ยวด้วยกัน ดูแลท่านซื้อของฝากทุกเทศกาล ให้เงินไว้ใช้ถ้าอยากได้อะไรเป็นพิเศษ มีความสุขที่สุดเลยชีวิตนี้รักแม่ม๊ากมากเลยละ และมีส่วนส่งผลไปถึงชีวิตการทำงานลุล่วงด้วยดีทุกเรื่อง

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 81345, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #aya4

Recent Posts 

Comments (2)

ข้าพเจ้าค้นพบว่า "แม่ เป็นคำที่ไพเราะที่สุดที่มนุษย์รู้จักและเป็นคำแรกที่เราเอื้อนเอ่ย ตั้งแต่ยังไม่เคยมีใครสอนและยังไม่รู้ประสา  แม่ เป็นผู้หญิงคนเดียวที่รักเราอย่างแท้จริงไม่เสื่อมคลาย ไม่ว่าเราจะดีหรือร้าย จะสุขหรือทุกข์ หญิงคนนี่มีใจอยู่เคียงข้างเราเสมอ ในยามที่เราท้อแท้หรือเศร้า ก็หญิงคนนี้เองคอยเป็นกำลังใจ ช่วยเหลือเราทุกอย่าง ในยามที่มีความสำเร็จและมีความก้าวหน้า ก็เป็นคนนี้แหละที่ยินดีมีความสุขกับเราอย่างแท้จริง" ทุกวันนี้ มีโอกาสดีก็จะพาแม่ไปทานข้าวด้วยกัน ไปเที่ยวด้วยกัน ดูแลท่านซื้อของฝากทุกเทศกาล ให้เงินไว้ใช้ถ้าอยากได้อะไรเป็นพิเศษ มีความสุขที่สุดเลยชีวิตนี้รักแม่ม๊ากมากเลยละ และมีส่วนส่งผลไปถึงชีวิตการทำงานลุล่วงด้วยดีทุกเรื่อง

คุณโยม ฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต

เข้ามาอ่าน

เจริญพร