การบริหารงานบุคคล

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

             การพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3  ตามหลักเกณฑ์ใหม่)

เสนอคำขอเข้ารับการพัฒนา

               ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร  จำนวน  13  วัน
               1.  มีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ  80
               2.  ผ่านการประเมินในแต่ละหน่วยไม่ต่ำกว่าร้อยละ  70

               ผ่านการประเมินด้านคุณภาพ  การปฏิบัติงาน
               1. แผนการจัดการเรียนรู้ในสาระ การเรียนรู้ที่ขอ  จำนวน  12  สัปดาห์
               2. รายงานผลการปฏิบัติการสอน  20 - 30  หน้า  ตามหัวข้อ  ดังนี้
                      -  การจัดการเรียนรู้
                      -  การพัฒนางานวิชาการ
                      -   ผลที่เกิดกับผู้เรียน
                   (กรรมการ  3  คน  ประเมิน  กรรมการแต่ละคนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ  70)

                อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุม้ติ
                      -  มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตฯ   รับเอกสาร
                      -  มติเป็นประการใด  ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด

 

นางสมทรง  มีชูจิตร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
สพท.พระนครศรีอยุธยา  เขต 1
สรุปมาจากเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , aya2

หมายเลขบันทึก: 81338, เขียน: 01 Mar 2007 @ 11:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)