เมื่อผมต้องทำการสมัครการเงินสวัสดิการจ่ายตรงการรักษาพยาบาลที่ไม่ต้องใช้เงินในการรักษาที่โรงพยาบาลมีระเบียบว่าต้องสมัครและต้องได้รับการตรวจสอบจากกรมบัญชีกลางเสียก่อนว่ามีสิทธิรักษาพยาบาลหรือไม่ ที่ http://www.cgd.go.th/ ถ้าผลออกมาว่าท่านมีสิทธก็สามารถสมัครได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งที่ท่านต้องการรักษา

!!!ถ้าผมสนใจที่ใช้บริการหลายโรงพยาบาลผมต้องเตรียมเอกสารทุกโรงพยาบาลหรือ?

สิ่งที่ต้องเตรียมไป

1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนาบัตรข้าราชการ

3.นิ้วมือแล้วแต่ว่าโรงพยาบาลใหนจะใช้นิ้วใหนในการพิมพ์

หมายเหตุ จะมีระบบใดที่พิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้ทุกที่ใหมครับ? เก็บลายนิ้วมือหลายแห่งไม่สนุกหรอกครับ