ปัจฉิมนิเทศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

NP
บัณฑิตควรยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
ปีนี้ภาควิชาฯ จัดปัจฉิมนิเทศในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 กิจกรรมประกอบด้วยการเชิญรุ่นพี่ 2 คน คนหนึ่งได้มีโอกาสเรียนต่อปริญญาโททางด้าน Medical Microbiology มาก่อนคือ คุณปิยะมาศ จินโณภาส แล้วจึงมาทำงาน ขณะนี้ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น ส่วนอีกหนึ่งคนคือ คุณบัวคำ บุญสาร หางานทำเลย ก่อนมาทำงานกับบริษัทเยอรมันมีการเปลี่ยนงานมาแล้ว แล้วมีบรรยายในหัวข้อโลกกว้าง ทางไกล โดยตัวดิฉันเอง ซึ่งศิษย์เก่าทั้ง 2 คน บรรยายได้อย่างน่าสนใจและเป็นการเล่าประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ กับน้อง ๆ เป็นอย่างมาก พอจะสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้ดังนี้ 1. ผู้ที่จะศึกษาต่อควรเรียนได้ GPA สูง ๆ ใกล้ ๆ 3 เพื่อสามารถแข่งขันกับสถาบันอื่น ได้ 2. ภาษาอังกฤษจำเป็นและสำคัญกับทั้งการเรียนต่อและการทำงาน เพราะหลาย ๆ บริษัทมีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ บางบริษัทอาจต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วย 3. ส่งใบสมัครงานออกไปให้มากที่สุดเพราะที่พี่มาเล่าประสบการณ์บอกว่าส่งไปถึง 50 แห่ง และไม่ควรเลือกงาน ได้งานอะไรทำไปก่อน เพื่อสร้างประสบการณ์ แล้วก็จะมีโอกาสสำหรับงานดี ๆ ต่อไปใน อนาคต 4. ทำงานด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ อดทน และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยรวมคือ EQ ควบคู่กับ IQ และต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร เช่น Style ญี่ปุ่น เข้างานเช้า เลิก 3 ทุ่ม เราเป็นลูกน้อง เจ้านายขยันก็ต้องขยันตามเป็นต้น 5. ปิดท้ายด้วยข้อคิดขอให้อนาคตบัณฑิตทุกคนยึดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 3 ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) เพื่อนำสู่ชีวิตที่สมดุลย์ เศรษฐกิจที่มั่นคงและสังคมที่ยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#test#ภาษาอังกฤษ

หมายเลขบันทึก: 81289, เขียน: 01 Mar 2007 @ 09:42 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 11:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)