ยามเช้าเส้นทางที่ผ่านมาทำงานมองออกนอกหน้าต่างรถยนต์ขณะขับขี่ตรงไปข้ามสะพานเปรม ฯ เข้าสู่เกาะยอ 

 เห็นทะเลหมอกปลกคลุมยอดเขารูปช้างท้องทุ่งป่าเล็ก ๆริมฝั่งทะเลสาบสงขลา  สร้างความสุขสงบใจไปกับธรรมชาติในยามเช่นนี้

ในช่วงหลังเวลาข่าวจากวิทยุที่มีพระมาสอนธรรมเกี่ยวกับเรื่องคนพาล  คือ คนพาลนั้น  สิ่งที่จริงก็บอกว่าเท็จ  แต่สิ่งที่เท็จก็บอกว่าจริง 

 

 เพราะเขามีความมืดบอดไปด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจ  เห็นผิดเป็นถูก  เห็นกงจักรเป็นดอกบัว  มีความคิดชั่วร้าย ทำลายความสงบของสังคม 

 พอต่อมาได้ฟังเพลงเสียงคุณสุเทพ  เพลงลูกกรุงจากสถานีวิทยุ  มอ. ยามเช้าวันนี้

ร้องเปรียบเทียบว่าชีวิตคนเราสั้นนักอยู่ไปไม่นานก็ต้องตาย  ดวงดาวอยู่บนฟ้าก็มีวันจางหายไป 

 หมู่ปลาอยู่ในน้ำลึกก็ยังถูกล่ากินเบ็ดของคน  ดังนั้น  การที่เราเกิดมาเป็นคนทั้งทีควรทำความดีให้มีประโยชน์ต่อโลกบ้างนะครับ