การทำงานนั้นต้องเริ่มต้นที่ใจป็นหลัก  โดยเฉพาะการทำงานที่ป็นส่วนรวมแล้ว  การทำงานกับคนหลายคนยิ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องรู้เขารู้เรา  ไม่ใช่เอาแนวคิดของตนเองเป็นหลักแต่ต้องแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดี  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น