เวลาตุ๋นไข่ หรือนึ่งขนม อย่าเปิดฝาบ่อยๆ กะพอถึงเวลา จึงเปิดดู คนโบราณใช้ธูป 1 ดอกจุด พอธูปหมด 1 ดอก จึงจะเปิดดู