โรงพยาบาลป่าโมก ก็มีคลินิกเบาหวานเหมือนกันนะ เราจัดตั้งมาเป็นทีมได้ 2-3 ปี แล้วนะ

มีผู้ป่วยเบาหวานในคลินิก 1007 คนแน่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นคุณลุง คุณป้า คุณตา คุณยาย ที่น่ารัก

แต่ก็ดื้อใช่ย่อย ทีมดูแลของเราต้องงัดกลยุทธร้อยแปดพันเก้าเพื่อมารับมือกับพวกท่าน