แนวทางการดำเนินการการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด

สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น"สร้างกลไกและกระบวนการพัฒนา จังหวัดบูรณาการ สู่สังคมอยู่ดีมีสุขร่วมกัน"

 

·       สร้างกลไก อย่างไร หรือเพื่อให้เกิดการจัดการแบบพหุภาคี เริ่มที่ทุนทางสังคม

 ·      การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการรับฟัง

·       ใช้เวทีชุมชนที่มีอยู่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยน

·       ใช้การสื่อสารเพื่อสังคมที่มีพลัง รวมถึงหาสื่อกลาง ในการสื่อสารสาธารณะร่วมกัน

·       ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เน้นสัมมาชีพเต็มพื้นที่

·       การอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

·       การสร้างสังคมเข้มแข็ง ไม่ทอดทิ้งกัน

·       การต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน

·       มีการจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการวิจัยของท้องถิ่น

·       พัฒนานโยบาย ที่เน้นประโยชน์ และสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

·       ส่งเสริมระบบการสื่อสารของชุมชน การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และจัดการตนเองได้

เน้นกระบวนการท้องถิ่น เพื่อหาเจตนารมณ์ร่วมกันใน จากกระบวนการทำงานมิได้สิ้นสุดตรงบทสังเคราะห์เบื้องต้น รวมถึงการถอดบทเรียนการแก้ปัญหา และต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดว่าเป็นปัญหาเก่า หรือใหม่ และจะใช้ความรู้อะไร จัดหรือปรับการอย่างไร

<p align="right"></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยู่เย็นเป็นสุขเป็นอย่างไร

คำสำคัญ (Tags)#สระแก้ว#ศอสส#จังหวัดบูรณาการ#สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

หมายเลขบันทึก: 80533, เขียน: 25 Feb 2007 @ 12:29 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ภารกิจของผมตอนนี้กำลังทำ "สานเสวนา" ในเวทีรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550

  • ลักษณะพิเศษของกระบวนการ "สานเสวนา" คือ มีการกำหนดประเด็นที่ชัดเจน ภายใต้กรอบการพัฒนา & แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับทิศทางหลักของภูมิสังคมนั้น ๆ

  • ทำให้คิดต่อไปว่า เราใช้แนวความคิดของอาจารย์หมอประเวศ วะสี มากำหนดกรอบและประเด็นได้ในระดับหนึ่ง

  • จากนั้น ในช่วงของการเปิดเวที "สานเสวนา" ก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ภายใต้ กรอบ/ประเด็น ที่กำหนดไว้เป็นหลัก โดยผู้ดำเนินการ (วิทยากรกระบวนการ) จะต้องเปิดรับทุกความคิดเห็นที่แตกต่างกันให้ได้รับการหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นอย่างสร้างสรรค์ และผู้เข้าร่วมเวทีได้รับโอกาสให้ได้ฝึกทักษะของการ ฟัง-คิด-พูด แบบ Dialogue

  • จนนำไปสู่บทสรุปสุดท้ายที่สร้างสรรค์กำลังความคิด กำลังใจ เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ

  • ได้อ่าน "แนวทางการดำเนินการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด" ในบันทึกฉบับนี้แล้ว ทำให้มองเห็น กรอบความคิดและประเด็น ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในเวที "สานเสวนา" ของ จ.ชุมพร.
เขียนเมื่อ 

ยินดีค่ะ  เรามาแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้เพื่อพัฒนาจังหวัดบูรณาการนะคะ

- การแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ภายใต้ กรอบ/ประเด็น ที่กำหนดไว้เป็นหลัก โดยผู้ดำเนินการ (วิทยากรกระบวนการ)

เห็นด้วยอย่างยิ่งในการมีวิทยากรกระบวนการ ทุกความคิดเห็นมีค่า  ให้กำลังใจในการทำงานต่อไปคะ