ตอนเป็นแพทย์ ( ตอนนี้เป็นรองนายกเทศมนตรี ) ก็ไม่เข้าใจว่าเทศบาลคืออะไร  รู้แต่ว่าเทศบาลมีหน้าที่เก็บขยะ  ไล่จับแม่ค้า  มาอยู่ในภาคธุรกิจก็ยังคงไม่เข้าใจเทศบาลว่าเทศบาลคืออะไร  หลังจากที่ทำงานที่เทศบาลนครพิษณุโลกมาเกือบ 12 ปีก็เข้าใจเรื่องของเทศบาลมากขึ้น

          เวลาทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ก็สังเกตุว่าคนนอกวงการเทศบาลก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของเทศบาล  ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ  นักธุรกิจ  นักวิชาการ  องค์กรเอกชน  แต่ประชาชนที่อยู่ในชุมชน  คณะกรรมการชุมชน  อาสาสมัครต่างๆ  ที่ทำงานและมีกิจกรรมร่วมกับเทศบาลในการพัฒนาบ้าานเมืองจะรู้เรื่องของเทศบาลค่อนข้างดี  คงเป็นเพราะมีโอกาสได้พูดคุยกันบ่อย  ได้ทำงานร่วมกันจึงมีความเข้าใจดีก็เป็นได้

          ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะทางเทศบาลเองก็ไม่ค่อยได้ทำความเข้าใจกับประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ   ไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตัวเอง  ทำให้ผู้คนไม่รู้จักว่าเทศบาลคืออะไร  มีอำนาจหน้าที่อะไร  มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างไร

          หรืออาจเป็นเพราะในอดีตงบประมาณของเทศบาลน้อยมาก  ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้  ท้องถิ่นแต่ละแห่งจะเจริญหรือไม่เจริญขึ้นกับงบประมาณที่ สส. จะดึงมาลงในพื้นที่ของตัวเองได้มากหรือน้อย  ผู้บริหารท้องถิ่นเกือบไม่มีความหมายอะไรเลย  งบประมาณที่มีอยู่  จ่ายเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจำก็เหลือน้อยมาก  บางแห่งเหลือ 5-6 แสนบาทก็มี  ได้นาย ก.  นาย ข.  นายหมู   นายแมว  มาเป็นนายกเทศมนตรีก็ไม่แตกต่างอะไรกัน   ชาวบ้านเลยไม่สนใจเรื่องของเทศบาล  ไม่สนใจที่จะไปรู้เรื่องหรือไปเลือกตั้งเทศบาล

          คิดๆดูก็น่าเป็นห่วง  ไม่ว่าจะออกกฏหมาย  นโนบาย  หรือจะทำอะไร  คนที่ทำไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง  ข้าราชการ  นักวิชาการ   ภาคเอกชน หรือองค์กรเอกชน ไม่รู้จักเทศบาลว่าเทศบาลคืออะไร  ก็คงจะเดาๆเอาว่าเป็นยังงั้นมั๊ง  เป็นยังงี้มั๊ง  แล้วก็เที่ยวกำหนดกฏเกณฑ์ให้เขาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้  ให้ทำตามที่ตัวเองนึกหรือคิดว่าใช่

              อ่านดูใน blog ก็มีคนเขียนเรื่องนี้อยู่บ้างไม่มากนัก  แต่เป็นคนในวงการเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริงๆน้อยมาก  เลยพยายามจะเขียนเรื่องนี้  เขียนยากมากครับ  เพราะถ้าเขียนไม่ระวังอาจมีผลกระทบมาก  เหมือนเคยนะครับ  บางเรื่องเป็นข้อเท็จจริง  บางประเด็นเป็นความเห็นของผู้เขียน   ท่านอาจเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับ