ความเห็น 420674

เทศบาลคืออะไร ?

เขียนเมื่อ 

เรียน  คุณหมอ รองนายกฯ

ผมดีใจมากที่พบว่ามีผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) อย่างเทศบาลนครพิษณุโลก  สนใจใช้อินเตอร์เน็ต  สละเวลามาเล่าเรื่องและแชร์ประสบการณ์  นับว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ  ผมอยากให้ผู้บริหารทุกท่านสละเวลามาพบประชาชนของท่านอย่างนี้  ทั่วประเทศเลย  ผมว่าขณะนี้ อปท. ทุกระดับ ไปจนถึง อบต.ไกลขนาดไหนก็น่าจะมีอินเตอร์เน็ตใช้กันแล้ว  เพราะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดอบรมโปรแกรมเพื่อการวางแผนฯไปแล้วหลายรุ่น

อีกอย่าง อยากให้คุณหมอ  สร้างหลักสูตรการเรียนแบบ elearning อาจจะใช้  moodle ก็ได้  จะได้ถ่ายทอดสิ่งดี ๆ  ให้ อปท.อื่นได้นำไปประยุกต์ใช้  เป็นวิทยาทาน

ผมคนหนึ่งจะมาสมัครเป็นลูกศิษย์นะครับ