ความเห็น 178265

เทศบาลคืออะไร ?

เขียนเมื่อ 
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เรื่องการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น จะกำหนดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการกระจายอำนาจในสถาบันการศึกษาและจัดอบรมให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น นักการเมืองทุกคนค่ะ คิดว่าคงจะช่วยปัญหาที่คุณหมอพูดมาได้บ้างค่ะ ทีนี้ประชาชนจะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศมากขึ้น