รายงานการประชุมครั้งที่ 14 วันที่ 31 สิงหาคม 2548

บันทึกการประชุม
คณะกรรมการบริหารจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
ครั้งที่ 14/2548 วันที่ 31 สิงหาคม 2548
ณ จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
*************

ผู้เข้าประชุม
1.นายชยุต ไชยทิพย์
2.นายมณี รัตนเลิศ
3.นายสุพจน์ โกมัย
4.นายเดชา สายบุญตั้ง
5.นายวีรชัย ฉิมงาม
6.ด.ต.วิชิต ประกิระตา
7.นายฮับหุ่ง สิงห์สถิตย์
8.นายทรงจิต เนตรผง
9.นายนิพนธ์ เนตรผง
10.นายสำเนียง แดนสามสวน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายวีรพล เจริญธรรม

เปิดประชุมเวลา 20.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
นายนิพนธ์ เนตรผง
-มีมติคณะรัฐมนตรี ปี2548 ลงวันที่ 16 ส.ค.2548 การแก้ปัญหาวิทยุชุมชน แนวทาง 7 ประการในการดำเนินการ

ด.ต.วิชิต ประกิระตา
-ได้ประชุมเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดเลย มีประเด็นเกี่ยวกับทางสั่งหยุดออกอากาศการใช้คลื่นความถี่วิทยุ และการโฆษณาความคลางแคลงใจในการสั่งหยุดออกอากาศ โดยอ้างว่ารบกวนวิทยุการบิน

คุณวีรพล เจริญธรรม
- ที่มีการประชุมเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดเลย เมื่อ 26 สิงหาคม 2548 และจะมีการประชุมนายสถานี ที่จังหวัดเลยในวันที่ 1 กันยายน 2548 ที่ F.M.108.0 MHz

มติที่ประชุม
- มอบหมายให้ ด.ต.วิชิต ประกิระตาไปประชุมแทนนายสถานี

คุณวีรพล เจริญธรรม
- วิทยุที่ถูกกฎหมาย จัดตั้งตาม
 1. รัฐธรรมนูญ ปี 2540
 2. พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ.2543
 3. มติ ครม. 16 กค.2543 ที่ใช้ชุมชนเรียนรู้การทำรายการวิทยุได้ตามคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ 693/2548 ลว 10 สิงหาคม 2548 ได้มีมติ ครม.วันที่ 16 สิงหาคม 2548 ยกเลิก ยืนยันตามเจตนารมณ์เดิม
ได้อธิบายเรื่องวิทยุชุมชนการดำเนินการองค์กรที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการของพวกที่ถูกระงับการออกอากาศ และทำความเข้าใจในกระบวนการกฎหมาย การแก้ไขปัญหา

มติที่ประชุม
 - รับทราบและเข้าใจกระบวนการความถูกต้องการจัดตั้งวิทยุชุมชนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการโฆษณา
มติที่ประชุม
- ไม่มีการโฆษณา ให้เป็นการบริจาคและการขอบคุณ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องประโยชน์ของวิทยุชุมชน
คุณสำเนียง แดนสามสวน
- วัดนาสีเทียน ได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ วัดนาสีเทียนขาดกระเบื้องปูพื้น เมื่อประชาสัมพันธ์มีผู้ร่วมบริจาคทันที 46 กล่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการก่อสร้างจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนด่านซ้ายให้บริเวณพระบาท
คุณสำเนียง แดนสามสวน
- มีผู้บริจาคอยู่เรื่อยๆ แต่ขอให้ช่วยกันชักชวนทางผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาค ช่วยเหลือในส่วนที่ขาด ปัจจุบันมีหนี้กับร้านประเสริฐภัณฑ์ 2 จำนวน 6,200 บาท ฝ้าเพดานห้องส่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย คุณอาคม สุทธิ จะสนับสนุนอนุมัติทำถนนคอนกรีตจากถนนใหญ่เข้าสู่พระบาท

ด.ต.วิชิต ประกิระตา
- มีพรมปูพื้นที่ตลาดอินโดจีน ม้วนละ 2,000 บาท

มติที่ประชุม
 1.ให้ ด.ต.วิชิต ประกิระตา ประสานกับ สท.เล็กเพื่อประมาณการวัสดุก่อสร้าง
 2.ให้ทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อหาผู้บริจาค
 3.คุณสำเนียง แดนสามสวน ประสานกับผู้บริหารรวมกันออไปขอรับบริจาคกับประชาชน พ่อค้า

คุณสำเนียง แดนสามสวน
- ไฟฟ้าภายในอาคาร คุณถาวร จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้งให้

คุณนิพนธ์ เนตรผง
- ร้านเจ๊ป๊อย จะสนับสนุนหลอดไฟฟ้า

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการเข้าร่วมอยู่ในความดูแลของเทศบาล

มติที่ประชุม
- ประสานกับเทศบาล อบต. เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ เบิกค่าใช้จ่ายของวิทยุชุมชน เช่น เทศบาล ต.ด่านซ้าย อบต.ด่านซ้าย อบต.นาหอ อบต.นาดี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องสรุปงานที่ผ่านมา
คุณสุพจน์ โกมัย
- สิงหาคม 2548 มีกิจกรรมวันแม่ ร้องเพลง กลอน ภาพถ่ายจากแม่ถึงลูก โดยได้รับงบประมาณจาก รพร.ด่านซ้าย 2,000 บาท หลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธาพร 1,269 บาท รายจ่าย รางวัลร้องเพลง 1,000 บาท ภาพถ่ายแม่กับลูก 300 บาท ภาพถ่ายลูกถึงแม่ 600 บาท กลอน 600 บาท ป๊อบบูล่าโหวต 500 บาท  รวมงบประมาณ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือมอบให้วิทยุชุมชน เป็นค่าก่อสร้างสถานี
- กิจกรรมเดือนกันยายน 2548  การประกวดสวดมนต์หมู่ สารภัญญะ การเล่านิทานการประกวดนักจัดรายการ การประกวดร้องเพลง ประกวดหางเครื่อง การจัดคาราวานสินค้าราคาถูก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูพระบาท

มติที่ประชุม
1.ให้จัดกิจกรรมเรื่องสารภัญญะ โดยมอบคุณสำเนียง แดนสามสวนและคุณสุพจน์ โกมัย ในการจัดรายการเงินรางวัล คุณชยุต ไชยทิพย์ขอสนับสนุน
2.วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2548 ผู้บริหารสถานีร่วมกันออกรับบริจาคเงินวัสดุก่อสร้างจากประชาชน พ่อค้า นัดพร้อมกันที่สถานี 08.00 น.

ปิดประชุมเวลา 23.20 น.

ชยุต ไชยทิพย์
(นายชตุย ไชยทิพย์)
ผู้จดรายงานการประชุม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

คำสำคัญ (Tags)#วิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 80356, เขียน: 24 Feb 2007 @ 08:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)