ประเภทของ Web Server ยอดนิยมในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท

1. Stand Alone Web Server (ติดตั้งเซิร์ฟวเวอร์แบบเดี่ยวๆ)
- Apache Web Server > ใช้ทดสอบ PHP, PERL, PYTHON
- Apache Tomcat > ใช้ทดสอบ JSP, JBoss
- IIS > ใช้ทดสอบ ASP, ASP.NET
- OmniHTTPd   > ใช้ทดสอบ PHP, PERL, PYTHON
- Xitami  > ใช้ทดสอบ PHP, PERL, PYTHON

2. Web Server Utility (เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รวมโปรแกรมมิ่งและฐานข้อมูลไว้แล้ว) อาทิเช่น
- AppServ
- WMServer Tools
- EasyPHP
- FoxServ