หยิบยื่น...ความโชคดีให้แก่ตนเองอยู่เสมอ

Text : Ka-Poom

................................................................................................................ 

ณ ช่วงวันแห่งสัปดาห์...

ที่ดิฉันฝังตัว...ทำงานเขียน report งานวิจัยที่คั่งค้าง และเร่งด่วนอยู่สามเรื่องด้วยกัน

และภายใต้ห้วงแห่ง...อารมณ์ในการทำงานนี้

  มีความโชคดี ...ที่ได้อ่านงานวรรณกรรมเล่มหนึ่ง ของ กาเบรียน กาเซียง มาร์เควซ  

One Hundred Years of Solitude

หรือ หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดดี่ยว ที่ ปณิธาน-ร. จันเสน แปล 

 

เป็นงานเขียนวรรณกรรมโนเบลที่ยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง..ในการอ่านของดิฉัน

จากงานวรรณกรรมโนเบล เรื่อง กระเรียนพันตัวและนางระบำอิซึ  ของ ยาสุนาริ  คาวาบาตะ 

 

แล้วก็มีเรื่องนี้ที่ทำให้ตนเองจมดิ่ง ดื่มด่ำกับ อรรถรส แห่งภาษาและการเล่าเรื่อง

 

ที่ประทับใจตนเองอย่างยิ่ง ก็เป็นเรื่องสำนวนที่ใช้ และผูกเรื่องเล่าที่นำเราเข้าไปในหนังสือ เสมือนเป็นหนึ่งคนที่วิ่งเฝ้าติดตามไปในทุกที่ ทุกเหตุการณ์ ที่ผู้เขียนกล่าวถึงหรือเล่าถึง

 

เป็นเรื่องของชะตากรรมของ ครอบครัว หนึ่ง...จากรุ่นสู่รุ่น...ที่มีการถ่ายทอดลักษณะ ท่าทาง รูปร่าง ความคิด และวิถี... ------> สัญลักษณ์ของครอบครัว ซึ่งชะตากรรมของตัวละครแต่ละตัวนั้นผูกพันกันทางกาลเวลา แต่สิ่งที่ดิฉันรู้สึกประทับใจ คือ การบรรยายแบบเล่าเรื่อง (Storytelling) ด้วยกลวิธีแบบที่นักวรรณกรรมขนานนามว่า Magical Realism เป็นการเล่าเรื่องแบบ เหนือจริง   และ เกินจริง ในเชิงตำนานพื้นถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะตัว...

 

ยอมรับว่า...อ่านแล้ววางไม่ลง

แม้จะเสียวันทำงานไปหนึ่งวันกับอีกหนึ่งค่ำคืน แต่นั่น...ก็ทำให้สมองซีกขวาของดิฉันได้รับรสเลิศทางอาหารสมองอย่าง...คุ้มค่า...ทีเดียว

 

เสมือนเป็นการปลดปล่อยและเติมพลังงาน...ให้ตนเองอีกครั้ง

กับการเสพสิ่งดีดี...ให้แก่ตนเอง