การประกันคุณภาพภายใน และ การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา


ภาวะผู้นำทุกระดับ กับ การพัฒนาที่ต่อเนื่อง

การประกันคุณภาพภายใน และ การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

 ผมได้รับเชิญไปประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชาหนึ่งซึ่ง ไปเป็นกรรมการมาต่อเนื่องหลายปี สิ่งที่กรรมการได้สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ และ ได้ศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์ทีมีปรากฏ สิ่งที่พวกเรา คือ ทีมงานที่มีมาหลากหลาย ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน อีกทั้งหลากหลายหน่วยงานได้สรุปดังนี้ครับ

 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยอ้างอิงของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเน้นการดำเนินการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จะต้อง "สร้างภาวะผู้นำของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง" ที่จำต้อง "สร้างค่านิยม วัฒนธรรม และ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์" เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่เรียกว่า Policy deployment และ มีการกำหนดเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ต้อง "เข้าใจ เข้าถึง" จริง ถึงจะมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

 น่าสนใจครับ เนื่องจากอนาคตทาง สมศ จะศึกษาดู การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสองปีย้อนหลัง ซึ่งแสดงถึง "ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" ครับ

JJ

หมายเลขบันทึก: 7997เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2005 12:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2013 09:05 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี