ขยายเวทีแลกเปลี่ยนความรู้

การเรียนรู้มิได้มีวันสิ้นสุด

ได้เรียนรู้ ประสบการณ์ วิธีการ/กระบวน การจัดการความรู้ ที่น่าประทับใจ ควรที่จะนำไปบอกต่อให้กับเพื่อนๆ ร่วมอาชีพเพื่อสร้างเมืองไทยแข็งแรง ประสบการณ์ได้จากการมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการจัดการความรู้ จากคณะ สคส. ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม. เมื่อ 21-22 พย.2548 ได้มาเล่าให้เพื่อนที่ทำงานฟัง และจะขยายผลในระหว่างวันที่ 6 - 9 ธค. 2548 ณ จังหวัดน่าน สิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นการเรียนรู้ที่ประทับใจ คือการนำพาสมาชิกที่เข้าร่วมอุดมการณ์ไปพบกับชาวบ้าน ชุมชนที่ได้มีวิธีการจัดการความรู้ เพื่ออาชีพ เพื่อการดำรงชีพในสังคมอย่างพอเพียง และพร้อมที่จะบอกต่อกับชุมชนอื่นๆ ..... จึงเรียนเชิญทุกท่าน....

วิทยา  ใจวิถี   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวทีเรียนรู้ความเห็น (0)