การฝึกอบรมการวิจัยสถาบัน

การวิจัยสถาบัน

ก่อนอื่น ต้องขอบคุณ ท่าน ผศ.ดร.วิบูลย์ที่กรุณาช่วยแนะนำชุมชนนี้เมื่อการประชุมประกันคุณภาพที่ผ่านมา (วันที่  24 พย.48) รู้สึกว่ามีประโยชน์มาก   และมีข่าวบอกจนท.สายสนับสนุน ที่ต้องการทำวิจัย  วันที่  13-15 ธค.นี้ มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน  ของ สมาคมวิจัย ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ  โทร.02-561-2445 ต่อ 481 , 02-579-0787

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จนท.สายสนับสนุนความเห็น (0)