โดน  Wallpaper Tag  โดยหนูตูน... ผมก็ลองเข้าไปดูต้นตอ มาจากคุณมะปรางเปรี้ยว..จะไม่เล่นก็ไม่ได้ เดี๋ยวตกขบวน...

    ก่อนเล่น หรือบอกว่าผมใช้ Wallpaper อะไร ขอใช้สิทธิ์ (คนนี้ถูกใช้บ่อย)...

    ขอ Tag ทุกคนที่เข้ามาอ่านบันทึกนี้ของ beeman (ถ้าหากคุณยังไม่ถูก Tag ก็เล่นได้เลย)

   สำหรับ Wallpaper ที่ใช้ (เครื่องที่บ้าน เป็น notebook) ก็เป็นภาพที่คุ้นกันดีใน window xp คือ เครื่องตั้งมาอย่างไร ก็ใช้อย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยน.....

   แต่ wallpaper ที่อยากใช้ คือ (มีอยู่เครื่องหนึ่ง ในที่ทำงาน) ภาพนี้เลย

wallpaper ในประวัติ beeman

   เหตุผล คือเป็นภาพที่สื่อถึงผึ้งกำลังบินไปตอมน้ำหวานจากดอกลำไย และเราก็เอามาทำเป็นภาพของ หน่วยวิจัยผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

   อีกภาพที่อยากโชว์ ก็คือภาพในประวัติส่วนตัว..ภาพนี้

  beeman ยกคอนน้ำผึ้งในสวนลำใย ลำพูน  
 

Beekeeper

beeman ในสวนลำไย ที่อำเภอป่าซาง ลำพูน
Bee

 bee

beekeeping beeman
 

BeeBee
BeeBee

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

    เป็นภาพที่ใช้เทคนิคที่มีใน GotoKnow ล้วนๆ....

    ขอบอกว่า ตอนนี้ Wallpaper Tag ได้กลายพันธุ์ เป็น...ภาพไหนก็ได้ที่คุณชอบที่สุด..เพราะอะไร..คุณก็นำมาโชว์ได้เลยครับ...

   ตามธรรมเนียมก่อนจบบันทึก...ก็มีอีกภาพหนึ่งครับ..นี่เลย (เป็นตราประจำตัว beeman ที่ท้ายบันทึกครับ)

BeeMan

นกเพนกวิน penguin 

BeeMan

PenGuin