GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คนดีวันละคน : (35) นายยวง อยู่มา

         นิตยสาร "มศว ชุมชน" ปีที่ 3  ฉบับที่ 4  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2549  หน้า 18   ยกย่องนายยวง  อยู่มา  เป็น "ปราชญ์ชุมชนผู้เรียนรู้ : ชีวิตมั่นคงด้วยความพอเพียง"

         ลุงยวง  อายุ 66 ปี   บ้านเลขที่ 71/1 ม.9  บ้านคลองน้ำไหล  ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

         เดิมทำการเกษตรตามกระแสทั่วไป   และประสบปัญหาหนี้สินแบบเดียวกับเกษตรกรทั่วไป   ปี 2536 หันมาเลี้ยงกุ้งตามคำชักชวนและขาดทุนเพราะขาดความรู้และประสบการณ์   แต่ในช่วงเดียวกันนั้นได้มีโอกาสไปดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระราชวังสวนจิตรลดา  จึงกลับมาแปลงที่นาเป็นสวน   ทำไร่นาสวนผสมบนเนื้อที่กว่า 40 ไร่

         ตอนแรกถูกวิพากษ์วิจารณ์จากเพื่อนบ้านชาวไร่ชาวนาด้วยกัน   แต่เมื่อสวนและบ่อปลาให้ผลดี   ทำให้ผู้ที่เคยไม่เห็นด้วยมาขอคำแนะนำ   จนได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มในตำบลคอรุม  และลุงยวงกลายเป็นวิทยากรการเกษตรผสมผสาน   และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในหลายจังหวัด

         ลุงยวงได้รับการยกย่องและรางวัลมากมาย   ผมไม่เคยรู้จักตัวจริง   เรื่องนี้คัดลอกจากนิตยสารประชาสัมพันธ์ของ มศว. ดังระบุข้างต้น

วิจารณ์  พานิช
 20 ก.พ.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 79886
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ปู่ผมเองครับ